Brøtninger ber kommunen skjerpe seg

Arbeidsgruppa for uteområde ved Brøttum skole er misfornøyd med kommunens håndtering og saksbehandling i saken.