Det er flott stålis på Mjøsa utenfor Brøttum. Mellom Samuelstuen og Finsandvika er det supert å gå på skøyter og leke på is disse dagene. Værmeldingene viser også at det kan bli flere gode isdager her.