Utsatte bassengsaken - vil utrede flerbrukshall som et alternativ på Brøttum

Oppvekstkomiteen besluttet onsdag å utsette behandling av bassengsaken på Brøttum til september. Etter forslag fra Arbeiderpartiet ble det også vedtatt at man ønsker å utrede en flerbrukshall som et alternativ til basseng.