Vil anbefale å utsette bassengavgjørelse til etter sommeren: – Vi burde løst saken da skolen ble bygget

BASSENG: Slik har et nytt basseng på Brøttum blitt skissert.

BASSENG: Slik har et nytt basseng på Brøttum blitt skissert. Foto:

Ap-politiker Kjerstin Lundgård er klar på at hun mener det er behov for å bruke mer tid på bassengsaken på Brøttum.

DEL

Lundgård er leder i Oppvekstkomiteen, som får saken i fanget onsdag. Ap-politikeren sier det samme som partikollega Atle Strand uttalte i Ringsaker Blad 23. mai, at komiteen bør utsette en avgjørelse i saken til det neste møtet i september.

– Dette er en sak som har pågått veldig lenge, og når den endelig kommer, så har det kommet noen nye momenter. Det er nytt med et alternativ uten basseng, og vi har på en måte frykta at bassenget ville bli mye dyrere. Det gjelder også å være realistisk i forhold til kostnader, sier Lundgård til RB mandag.

– Vi var ikke gode nok der

Rådmannen har i sitt forslag til vedtak for politikerne skissert to alternativer på Brøttum, et med og et uten basseng. Som nevnt av Lundgård kommer det også fram i saksfremlegget at prisen har skutt i været.

Lundgård beklager ovenfor brøtningene at bassengsaken har blitt en verkebyll som har dratt ut i tid, og mener saken burde vært løst da den nye skolen ble bygget på Brøttum.

– Vi burde løst det da, og det bør vi ta selvkritikk på. Vi var ikke gode nok der, sier hun.

Les også: - Bygg Brøttum-basseng i stedet for trapp i Mjøsparken 

En av årsakene til at Lundgård vil utsette en avgjørelse i Oppvekstkomiteen til etter sommeren, er fordi hun mener brøtningene i enda større grad skal få komme på banen.

– Arbeidsgruppa på Brøttum har lagt ned et stort stykke arbeid, og jeg synes de også skal få uttale seg på en skikkelig måte. Det er viktig at vi involverer Brøttum-bygda på en ordentlig måte. Vi må være opptatt av det som bygda er opptatt av, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AP-POLITIKER: Kjerstin Lundgård.

AP-POLITIKER: Kjerstin Lundgård. Foto:

– Viktig å involvere bygda

Lundgård åpner for å holde komitèmøtet i september i Brøttum.

– Jeg mener det hadde vært lurt. Da får vi også muligheten til å se på området samtidig, sier hun, og legger til at saken videre blant annet også må innom kommunestyret.

– Tror du resten av Oppvekstkomiteen går med på å utsette avgjørelsen der til september?

– Jeg vil anta at det er et flertall på det, med tanke på at vi fikk saken bare for noen dager siden. Det er en sak hvor det er snakk om store penger, og store endringer, svarer Lundgård.

Artikkeltags