Skampletten skal rives

RIVES: Ingen rivende utvikling i bassengsaken på Brøttum, men planen er at oppstart av riving starter i juni 2019. Arkivfoto.

RIVES: Ingen rivende utvikling i bassengsaken på Brøttum, men planen er at oppstart av riving starter i juni 2019. Arkivfoto.

Artikkelen er over 1 år gammel

I juni 2019 starter rivingen av det gamle bassenget på Brøttum skole.

DEL

SVØMMEBASSENG: Det gamle svømmebassenget står inne i den nye skolen til cirka 200 millioner kroner, og det er ingen grunn til å legge skjul på at prosjektet «svømmebasseng Brøttum» må tåle betegnelser som skamplett og fiasko.

Må vente i sju år

Brøtningene har vært uten basseng siden 1. januar 2013. Men det er grunn til å være litt optimist, for omsider er entreprenør på plass etter at ni entreprenør viste sin interesse for prosjektet. Syljuåsen AS skal i samspillsentreprise med Ringsaker kommune bygge det nye bassenget som etter planen skal stå ferdig ved utgangen av 2020. Syljuåsen bygde nye Moelv skole og Moelvhallen med basseng i Moelv, og er nå godt i gang med å bygge ny skole på Stavsberg.

Norconsult har konkludert med at eksisterende svømmehall på Brøttum, inkludert underetasje i sin helhet bør rives og erstattes med nybygg.

Syljuåsen AS og Ringsaker kommune hadde sitt første møte angående ny svømmehall i slutten av august, hvor man ble enige om følgende framdrift:

Framdriftsplanen

* Høst 2018: Prosjektutvikling som også omhandler hvor hallen skal bygges.

* Februar – mars 2019: Politisk behandling om igangsetting.

* Bestilling av arbeider: mars 2019.

* behandling rammesøknad: medio mars – medio juni 2019.

* Juni 2019: oppstart riving.

* Høst 2019: Byggestart.

* Slutten av 2020: Ferdigstillelse av bassenget.

48,85 millioner kroner er prosjektet stipulert til, men rådmannen presiserte under behandlingen i formannskapet oktober 2017, at det er knyttet stor risiko både med hensyn til framdrift og risiko.

– Gjennom forprosjektet vil kommunen sammen med entreprenør komme fram til en mer eksakt kostnadsramme for prosjektet, sa rådmannen. Han forklarte at store inngrep i eksisterende bygningsmasse tett inntil ny bygningsmasse, og med omfattende rive- og byggearbeider i forbindelse med at skolen er i drift, gir usikkerhet i både når det gjelder økonomi og framdrift.

Artikkeltags