Gå til sidens hovedinnhold

Brumunddal Telehus – styggeste bygg mellom Oslo og Trondheim

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er prisverdig at HA i en bred artikkel 29.09 løfter fram Brumunddal Telehus, den grimme betongkolossen i nærmeste naboskap med historiske Buttekvern og Brumunddal bibliotek. Begge eksempler på høyverdig arkitektur fra henholdsvis 1600 og 1900-tallet.

Det er god grunn til å spørre: Er det mulig å gjøre noe som kan gjøre bygget mindre provoserende enn slik det framstår i dag? I motsetning til andre bygg i Brumunddal som ikke akkurat framstår som særlig høyverdig arkitektur, men som vi venner oss til, så er det umulig når det gjelder telebygget.

Det er videre grunn til å spørre, kan noe gjøres som i hvert fall demper noe av byggets provoserende uttrykk? Representanten for Fagerstad utvikling som nå står for driften sier på spørsmål fra HA, at «fasadeendringer kan være en del av vurderingen», noe som må vurderes i et helhetsperspektiv». Ikke veldig oppløftende. Med det konglomeratet av eiere og leietakere som er involvert i Brumunddal Telehus vil neppe noe skje med bygget i overskuelig framtid.

Det som etter min mening kan gjøres er å gjemme hele, eller mesteparten av bygget, bak en vegg av grønt, m.a.o. plante fortrinnsvis vintergrønne trær så tett at det vil bli det dominerende synsinntrykk. Jeg er overbevist om at det kan være en god løsning.

Dette vil naturligvis bli en investering som kanskje i et kort perspektiv ikke vil gi mye tilbake i cash, men det vil gi både Fagerstad utvikling og eierne noe som er viktigere, nemlig goodwill.

Når jeg leser at det er Norgesgruppen og Joh. Johansson Eiendom AS som står som er de nye eierne, er det i hvert fall ikke mangel på økonomiske muskler. Selv om Televerket nå er blitt leietakere i eget bygg bør de, sammen med de nye eierne, kunne gi Brumunddal noe tilbake. Det er viljen som er avgjørende for å benytte en grønn løsning!