Brumunddal skal få Innlandets fineste strand

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I morgen blir politikerne i formannskapet orientert om strandsagprosjektet. Torsdag arrangerer kommunen idémyldring om Brumunddals nye strandområde.

DEL

Det var i 2013 at kommunen kjøpte Strandsaga, og eier nå et sammenhengende strandområde langs Mjøsa fra Verven-vika til Strandsaga. Tanken er at dette området skal utvikles til et område for rekreasjon og forskjellige aktiviteter. Målet er å skape Innlandets fineste strand, og håpet er at første del av utbyggingen kan starte i 2016.

Fullføring vil imidlertid måtte utstå til E6-utbyggingen er kommet forbi Brumunddal. Deler av prosjektet skal nemlig finansieres av Statens vegvesen, som en del av E6-prosjektet.

I plansammenheng er strekningen Strandsaga-Verven delt inn i fem «avsnitt».
 

Del 1: Strandsaga

Dette er det området som skal ha den høyeste prioriteten. Målet er at Strandsaga skal bli et meget attraktivt friområde for alle aldersgrupper, og til alle årstider, innen 2021.

Her er tanken at Strandsaga skal framstå som en «strandpark», et foredlet område med Innlandets fineste strand, som igjen skal bli et reisemål for hele omlandet rundt Mjøsa, og et naturlig stoppunkt for E6-trafikken.

Planen innbefatter omfattende støyskjerming. Det blir også kort avstand til vegvesenets planlagte rasteplass med servicebygg.
 

Del 2: Båthavna

Målet er at Brumunddals båthavn skal blid en best besøkte havna rundt Mjøsa innen 2022. Havna har i dag store utvidelsesmuligheter, mens det som mangler er et større servicebygg med toalett, matservering, kiosk og andre naturlige funksjoner. Tanken er videre at båthavna skal skille seg ut fra resten av friområdet med det planleggerne kaller en «urban touch».

Del 3: Stela

Her er et mål at en Skibladnerbrygge skal være på plass innen 2022.

Reguleringsplanen åpner for stor grad av bebyggelse, og det er rom for både hotell og andre næringsbygg på Stela.

Utbygging av dette omrdået – ut over etablering av brygge for Skibladner – skal håndteres i en egen reguleringsplan seinere.
 

Del 4: Nerkvernstranda

Meningen er at Nerkvernstranda skal våre et attraktivt aktivitetsområde. E6 skal utvides mot Mjøsa, og vegvesenet skal lage en ny strandlinje. Her vil det sannsynligvis handle om å utvikle det som allerede finnes der.

Del 5: Verven

I Vervenvika vil bading være det viktigste temaet. Området ligger like ved et større planlagt boligområde, og det er mulig å utvide det ut i Mjøsa. Støyskjerming er ment å gjøre området enda mer attraktivt for bading.

Artikkeltags