For arbeidet er enkelt sagt å skape mer aktive mennesker. Mange er allerede aktive og engasjert, men gruppen 55+ vokser og langt fra alle henger med.

VilMer ønsker å gi et godt tilbud til alle:

- Det blir flere eldre. Dette innebærer at vi har en enorm ressurspool av mennesker med masse livserfaring. Vi tror at mange ønsker å delta på meningsfulle, interessante aktiviteter for seg selv, sammen med andre og for andre. VilMer legger opp til en god oversikt over relevante aktiviteter basert på interesser. Samtidig skaper vi, sammen med innbyggerne, nye, attraktive aktiviteter, sier Harald Odde.

Odde er sammen med Øystein Landgraff initiativtaker til arbeidet med VilMer.

Ressursrike

I likhet med målgruppen er det også et ressursrikt arbeid som settes i gang.

- Vi er så heldige å ha fått med oss mange aktører som ønsker bidra inn i prosjektet, slik at vi får en kvalitet og bredde i nye tilbud som skal fenge mange, sier Øystein Landgraff som skal lede arbeidet. Sjøl vokst opp i Brumunddal.

Med både kommune og store private bedrifter og organisasjoner på lag er ambisjonsnivået for arbeidet høyt.

Det hele sparkes i gang på kvelden torsdag 30. mars i seminarsalen til Sykehuset Innlandet (Brumunddal). Der holder blant annet Telenor gratiskurs om hvordan alle kan få mer ut av den nye digitale hverdagen. Et aktuelt tema for ulike generasjoner.

Slik vil arbeidet drive med bidrag fra samarbeidspartnere. Med allerede etablerte aktiviteter og med det nye som skal gi tilbud om økt kunnskap og aktivitet.

I Brumunddal

De som står bak har valgt seg Brumunddal å starte opp i:

- Dette er et bevisst valg fra VilMer. Vi kjenner kommunen godt, og har allerede har god kontakt med en rekke sentrale aktører i lokalmiljøet. Kommunen har gjennom de siste årene levd etter visjonen «Vekst og utvikling», og er blitt kjent for handlekraft og samarbeidsvilje. VilMer er tatt svært godt imot i kommunen, og vi har allerede flere spennende samarbeidsprosjekter. Selv om VilMer arrangerer de fleste nye aktivitetene i Brumunddal, er imidlertid ikke reiseavstanden større enn at vi har deltakere fra Ringsaker og Hedmarken for øvrig, sier Landgraff.

Tidsperspektiv?

VilMer er et privat initiativ, og alt utviklingsarbeid til nå har i hovedsak vært finansiert av egenoppsparte midler og Innovasjon Norge.

- Framover ser man på modeller for medfinansiering for å et godt og gratis tilbud til innbyggerne, melder Odde som lokalt har bygget opp Oppfølgingsenheten Frisk med base i Moelv til å bli en organisasjon med solide resultater lokalt, regionalt og nasjonalt .

VilMer gjennomfører nå dette som et prosjekt i Brumunddalsregionen for å kunne videreutvikle tilbudet, og det er tenkt som et varig tilbud.