Avtalen som trer i kraft fra 1. juli neste år har en varighet på ti år. Til sammen omfatter avtalen hele 4,8 rutekilometer per år, og har en verdi på 1,6 milliarder kroner. Tilbudene ble vektlagt med 50 prosent pris, 30 prosent miljø og 20 prosent kvalitet. Konkurransen sto mellom Vy Buss AS, Nobina AS, L/L Setesdal Bilruter og Trønderbilene AS.

– Samlet sett leverte Vy Buss AS det beste tilbudet. Dette hadde beste kombinasjonen av pris, kvalitet og miljø. Pris i kombinasjon med miljø er de viktigste årsakene til resultatet. For miljø er utslippsberegningene og miljømerket vaskehall de avgjørende faktorene, skriver Hedmark Trafikk FKF i en pressemelding.

Avtalen omfatter region, by- og lokallinjer og gjelder for kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. Avtalen innebærer også at det vil bli 18 nye elbusser på byrutene. I pressemeldingen skriver Hamar Trafikk FKF at utslippet av CO1- ekvivalenter fra busskjøringen i Hamarregionen vil reduseres med rundt 33 prosent, selv om ruteproduksjonen øker med over 10 prosent fra 1. juli 2020.

– Dette er en stor miljøgevinst, og kravet fra Nasjonal transportplan om at nye bybusser skal være nullutslippsverktøy eller bruke biogass i 2025, oppfylles i Hammarregionen allerede fra 2020. I tillegg vil det bli benyttet brukte busser på lokallinjer med lav kilometerproduksjonm som totalt også gir en god miljøgevinst. Alle busser er universelt utformet, og busser som ikke benytter EL- teknologi vil benytte bærekraftig biodrivstoff, står det i pressemeldingen.

Klagefristen på anbudet går ut 17. juni.