Gå til sidens hovedinnhold

Busstopp i Moelv - eller mangel på sådan

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hurra for Goro Brita og Vesla i Moelv for at de tar opp kampen for bruk av Moelv skysstasjonen opp til diskusjon.

Det er ikke til å tru at bussen til – fra Gjøvik / Elverum ikke kan brukes fra Moelv skysstasjon. Slik tilbudet nå er blitt etter omleggingen så kjører disse bussene inn til sentrum gjennom jernbaneundergangen og snur i rundkjøringen som ligger rett ved skysstasjonen, for så å kjøre noen hundre meter tilbake for av / påstigning utenfor sentrum som er et svekket tilbud for de reisende. Her er det snakk om at dette gjøres for å spare kun et par minutter på reisetida før omleggingen fra den tidligere ordningen, ja forstå det den som vil.

Betegnelsen skysstasjon er blitt brukt i Moelv siden 1981. Da fikk Moelv ny stasjonsbygning (NSB) som ble betegnet som den mest moderne i Norge utenfor byene, blant annet for at den ble bygd som et sentrum for all kollektiv trafikk til og fra stedet.

Når det var vilje til å bruke 5,7 millioner kroner (i 1980kroner) over en toårs periode måtte det være meningen at her skulle skysstasjonen med kollektivtilbud også være i framtiden i Moelv. Det er ikke mange minutter det tar med av og påstiging med de reisende. Venterommet på skysstasjonen er åpent i mange av døgnets timer og er her er det varmt å godt å oppholde seg til bussen kommer når det er dårlig vær. I et intervju ifm. en annen sak med Einar Lyngar for mange år siden svarte jeg «at jeg har tiltro til at vettet vinner fram».

Hvor er våre politikkere? Jeg lever i håpet at de kommer på banen og følger opp denne saken slik at tilbudet blir som tidligere ved skysstasjonen..