Instagramkontoen Arkitekturopprøret har siden 17. mars i år fått over 60.000 følgere. Formålet er å vise fram hvordan nye bygg i Norge bygges i dag, mot for tidligere år, og kontoen mener mange nybygg i dag er for stygge.

Nå har de skapt en arkitekturpris hvor byggene er nominert av befolkningen selv. På sine nettsider skriver de at Grøss-medaljen skal tildeles det nybygget som er styggest og mest skjemmer sine omgivelser. Arkitekturopprørets Hederspris skal gis til et vakkert og veltilpasset nybygg som innbyggerne verdsetter.

Alle byggene nominert i begge prisene er sendt inn av befolkningen.

Blant kandidatene til Arkitekturopprørets Hederspris er Kiwi Næroset.

«Dette er et usedvanlig ambisiøst dagligvarebygg, som utmerker seg med fargebruk, materialer og uterom. Prosjektet spiller på lag med Ringsakers historie og identitet, samtidig som det appellerer til forbipasserende fra alle kanter.", skriver Arkitekturopprøret i sin begrunnelse for nominasjonen.

– Alltid vært hjemmet vårt

Driver av butikken, Kristian Harby, synes det er helt fantastisk å bli nominert.

– Det er veldig stas, og det er kult å bli sett og lagt merke til når vi ligger i den lille bygda i Nordre Ringsaker, sier han.

Det nye Kiwi-bygget i Næroset ble åpnet i 2016. Harby forteller at de ikke hadde en profesjonell utbygger i ryggen, men sto som byggherre selv.

– Vi fant ingen arkitektfirmaer som forsto vår visjon, og endte opp med et godt lag lokale håndverkere som brukte tømmer fra saga 400 meter unna. Skissene ble tegnet av interiørdesigner Vigdis Bergh, og er bygd rundt det gamle landhandleriet.

Det var viktig for dem at bygget ikke ble stort og upersonlig.

– Den butikken har alltid vært hjemmet vårt, og litt klisjéaktig har vi sett på kundene våre som venner og familie. Den følelsen ville vi videreføre i nytt bygg. Dette er et tradisjonelt kvalitetsbygg som er lunt og vakkert, og det var akkurat det vi ønsket oss.

Kiwi-butikken har også mottatt Ringsaker kommunes byggeskikkpris.

– Hadde dere sett for dere at bygget skulle bli nominert til lokale og nasjonale arkitekturpriser?

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi er bare stolte av hvordan bygget ble og hvordan det representerer oss. Det er selvsagt koselig og veldig kult at vi har blitt nominert, og skulle vi vinne er det bare en stor bonus, avslutter Harby.

Folkeavstemning

Vinnerne blir deretter kåret gjennom en folkeavstemning hvor alle kan stemme på én kandidat i hver kategori.

Hensikten med prisene er å bringe befolkningens stemme inn i debatten om arkitektur og stedsutvikling. Samtidig ønsker de å både skremme og inspirere offentlige beslutningstakere, utbyggere og arkitekter til å prestere bedre.

Grøss-medaljen og Arkitekturopprørets Hederspris

Arkitekturopprørets opplevelse er at de etablerte arkitekturprisene står i kontrast til hvordan brukerne opplever arkitektur. De hevder at estetikk og opplevelse av skjønnhet står helt sentralt i den menige kvinne og manns møte med det skapte i offentlige rom.

Hensikten med å etablere Grøss-medaljen og Arkitekturopprørets Hederspris er å adressere befolkningens syn på god arkitektur. Grøss-medaljen skal tildeles det nybygget som er styggest og mest skjemmer sine omgivelser. Arkitekturopprørets Hederspris skal gis til et vakkert og veltilpasset nybygg som innbyggerne verdsetter.

Alle innbyggere har hatt mulighet til å nominere kandidater til prisene, og et råd bestående av fire personer med sentrale roller i Arkitekturopprøret har plukket ut 10 kandidater i hver kategori.

Antall ganger de ulike byggene er nominert har vært tungtveiende for Grøss-medaljen. I valg av kandidater til hedersprisen vil nybygg i tradisjonell stil bli særlig prioritert.

Grøss-medaljen og hedersprisen er tenkt å være en årlig utdeling hvor kun prosjekter fullført i perioden mellom to utdelinger vil kunne nomineres. Det er gjort et unntak denne første prisutdelingen. Nå har de tillatt nominering av prosjekter fullført de siste fem årene.

Priskomitéen 2021

Saher Sourouri, Viktoria Vilde Gundersen, Kristian Hoff-Andersen, Håkon Wium Lie.

Kilde: arkitekturopprøret.no