Bygg gang- og sykkelveg langs Byflatvegen nå!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Byflatvegen (Fylkesveg 92) er blitt snarvegen til Sjusjøen og det bomfrie alternativet mellom Brumunddal og Moelv. Trafikken langs vegen har økt kraftig gjennom mange år. Gleden var derfor stor for hele lokalsamfunnet i Veldre og Byflaten da gang- og sykkelveg kom med i fylkeskommunens handlingsprogram fra 2018–2021.

Etter den tid har lite skjedd. Hvorfor? Jo, kostnadssprekk. Siden saken sto fast ble det tatt et innbyggerinitiativ gjennom Min Sak for å løfte saken til politikerne. Forrige uke nådde saken politisk nivå, og utvalg for samferdsel behandlet fylkesrådmannens innstilling. Fylkesrådmannen pekte på innbyggerinitiativet, behovet for trafikksikkerhetstiltak og innstilte på å starte bygging av hele gang- og sykkelvegen. I møtet ble en alternativ innstilling lagt fram av Senterpartiet. De ville utsette og eventuelt ta inn prosjektet i neste handlingsprogram. Forlaget ble støttet av 3 av 4 fra Arbeiderpartiet. En overraskende og svært skuffende innstilling. Vedtatt av to partier med stor støtte i bygdesamfunnet i Veldre og Byflaten.

Denne innstillingen er problematisk sett fra to sider;

For det første er dette en veg som nå er så trafikkutsatt og farlig at det knapt finnes foreldre som tør å sende sine barn og unge langs vegen til fots eller på sykkel. Det haster å gjøre noe! Antallet nestenulykker med myke trafikanter er allerede høyt og trafikken øker for hver dag som går. Sjansen for at det skjer en uopprettelig skade øker for hver ekstra bil som kjører langs vegen. Det er de myke trafikantene, våre barn og unge, som bærer den største risikoen. Det lever vi ikke godt med!

For det andre er det problematisk at et initiativ som samler 500 underskrifter på under et døgn, og som med det får saken på dagsorden, gjør at man kommer ut med et dårligere resultat enn før initiativet ble tatt. Min Sak nådde ikke opp, og det nye vedtaket gjør at tiltaket med gang- og sykkelveg i Byflatvegen tas ut av inneværende handlingsplan. Det er et svært dårlig demokratisk signal, og en svak avgjørelse med bakgrunn i formålet med Min Sak og medborgeres mulighet til å ta initiativ i demokratiske prosesser.

Politikere fra flere partier på kommune- og fylkesnivå har de siste dagene vist stor interesse for saken. Noen har også kommet på befaring og selv kjent på følelsen av det å ferdes langs vegen med tett og til dels tung trafikk. På befaringen var politikerne samstemte om at vedtaket fra utvalg for samferdsel må gjøres om. Vi setter vår lit på at de holder ord!

Fellesskapet i Veldre og Byflaten er sterkt! Sammen har vi arbeidet med å gi innspill til fylkeskommunens handlingsprogram, sammen jublet vi da tiltaket kom inn i handlingsprogram 2018-2021, sammen har vi ventet på at spaden skulle settes i jorda og sammen tar vi nå på nytt kampen på vegne av våre mest sårbare i trafikken. 8. desember skal Fylkestinget fatte vedtak i saken. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å gi politikerne kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ta det riktige valget.

Engasjementet for denne saken vil leve og vokse til den dagen barn, unge og alle andre myke trafikanter kan ferdes trygt langs Byflatvegen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags