Kommunen truer med riving om ikke uthus flyttes 2,5 meter

En beboer på Brøttum må flytte uthuset sitt lenger vekk fra naboens tomtegrense. Hvis ikke vil kommunen be om at uthuset rives.