Vil bygge brygge og båthus langs Mjøsa - kommunen er skeptiske

En beboer langs Nesvegen vil rive et båtnaust og bygge opp et nytt og bygge en ny brygge langs Mjøsa. Kommunen er i tvil om de vil godkjenne søknaden.