Søker om å få bygge nytt båthus i strandsonen ved Næra

En grunneier har søkt om dispensasjon fra byggeforbudet for å rive et gammelt båthus ved Næra og bygge opp et nytt.