Byggevareselskap begjært konkurs – 90 betalingsanmerkninger og nærmere 700.000 kroner i utestående gjeld

Juba Import endret forretningsadresse til Ringsaker i januar, og snaue to måneder senere har selskapet selv meldt oppbud. I tillegg til å ikke ha levert regnskap på tre år har selskapet 90 betalingsanmerkninger og over 700.000 kroner utestående i gjeld til flere forskjellige kreditorer.

DEL

14. januar skiftet selskapet Jub Entreprenør AS navn til Juba Import AS, og adresse fra Oslo til Ringsaker. En drøy en og en halv måned senere har selskapet selv meldt oppbud.

– De gikk selv til tingretten med saken. I en begrunnelse skriver de at egenkapitalen er borte, og at selskapet er insolvent. Alle pengene er rett og slett borte, sier bostyrer advokat Ann Kristin Reitan Bogen.

Selskapet skal ha solgt byggevarer i perioden 2018–2019.

Har ikke levert regnskap

Selskapet har ikke levert inn et regnskap i løpet av de tre årene det har vært aktivt, noe som gjør det vanskelig å få en komplett oversikt over omsetning og gjeld. Alle aksjeselskap er regnskapspliktige, som betyr at de må utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter. Det har ikke Juba Import gjort.

– Det er ikke bra, og noe jeg kommer til å påpeke i min rapport. Det foreligger også en rapport fra kemneren i Oslo hvor dette er nevnt, sier Bogen.

Selskapet har ansatt en regnskapsfører for å få oversikt over inntekter og gjeld basert på kontoutskrifter.

– Den har kommet fram til en estimert gjeld på 658.000 kroner, og det er jeg ganske sikker på ikke er et komplett bilde over kreditorer. Det skal jeg etablere nå, sier hun.

Selskapet skal ha over 90 betalingsanmerkninger ifølge Proff Forvalt. Den totale summen er på 459.227 kroner. Mange av inkassokravene er meldt inn på vegne av parkeringsselskaper og bomselskaper. Gausdal Landhandleri har også meldt inn et krav på 105.000 kroner.

Eier fikk konkurskarantene

Kjell Arefjord eier 100 prosent av aksjene i Juba Import AS. Han var styreleder fram til juni 2019, men måtte fratre som følge av at han fikk konkurskarantene og i tillegg måtte fratre alle eksisterende verv.

– Det er både uvanlig og alvorlig. Da er det grunn til å tro at en del ting ikke er som det skal, sier Bogen.

Arefjord har tidligere vært involvert i konkursen til Jub Pussteknikk AS. Da konkluderte bostyrer med at det var begått brudd på straffeloven, regnskapsloven, bokføringsloven, ligningsloven, MVA-loven og skattebetalingsloven. Han har også vært involvert i konkursen til Mur Ltd. og tvangsoppløsningen av Mur og Pussteknikk AS.

– Overtok et kaos

I juni 2019 ble ringsaksokningen Pål Røhnebæk ansatt som styreleder, og 14. januar i år ble selskapets adresse flyttet til styrelederens private adresse.

– Pål overtok et kaos og et selskap med masse minus, noe som er min feil, sier Arefjord over telefon.

Han forteller at det i starten ble utbetalt for mye lønn, noe som gjorde at selskapet gikk i minus. Etter dette ballet det på seg, ifølge Arefjord. Han sier også at regnskapet burde vært levert.

–Det er en regnskapsfører som holder på å utarbeide et nå. Jeg vet ikke hvor mye gjeld som ligger der, men det er nok ikke dekning for kravene som kommer inn, sier han.

Ifølge opplysninger selskapet har kommet med var Røhnebæk ansatt i selskapet fram til for rundt ett år siden. Etter det er det ikke klart hva slags rolle han har utover å være styreleder. I tillegg til eier Arefjord og styreleder Røhnebæk skal det har vært fem andre ansatte innom selskapet i løpet av perioden på tre år.

Ringsaker Blad har ikke lykkes i å komme i kontakt med Røhnebæk.

Artikkeltags