I en pressemelding melder Visit Innlandet om endringer. Destinasjonsselskapet endrer nå navn for å forberede en utvidelse av reiselivsorganisasjonens virkeområde, skriver de selv.

– Vi bytter navn til Visit Øst-Norge. Dagens Visit Øst-Norge organiserer reiselivet i totalt 11 kommuner og nå ønsker vi å invitere flere kommuner og aktører inn i samarbeidet, sier styreleder Åge Skinstad.

Visit Innlandet er for tiden felles destinasjonsselskap for Ringsaker, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Gjøvik, Ringerike, Elverum og Våler, og drifter turistkontorer i Brumunddal, Gjøvik, Elverum og Hønefoss.

Nå er det ett uttalt mål at de ønsker å få med de tre siste Hedmarken-kommunene, Kongsvinger-regionen, Hole og Modum i samarbeidet.

Mer digitalt arbeid

Destinasjonsselskapenes viktigste oppgave har tradisjonelt vært å markedsføre reisemålet på vegne av reiselivsnæringen, dette har endret seg betydelig de siste årene.

– Markedsføring er fremdeles en sentral oppgave, men dette arbeidet har endret seg dramatisk, blitt mer arbeidsintensivt og ikke minst digitalt, fortsetter Skinstad.

– Samtidig har selskapene også fått mange nye oppgaver knyttet til produktutvikling, kompetanse, bærekraft og ivaretakelse av lokalsamfunnet, sier reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal.

– Er ikke Visit Innlandet et bedre merkevarenavn enn Visit Øst-Norge?

– Med kommuner i samarbeidet som kommer til å bli en del av både Buskerud, Akershus og Innlandet fra neste år, så har vi konkludert med at Øst-Norge er et bedre navn. Navnet åpner også opp for at det forhåpentlig blir enklere å få med flere kommuner, svarer Skurdal.

Blant kommunene man håper å få med seg, er altså Hamar, Stange og Løten, som ikke er en del av Visit Innlandet i dag.

Styres fra Ringsaker

Selskapet som nå heter Visit-Øst Norge har de siste årene som et av få destinasjonsselskap satset på egen online bookingløsning. Denne er det markedskoordinator i Ringsaker, Renee Dekker, som styrer for alle kommunene.

– Jeg håper at vi gjennom navnebyttet også får med oss flere kommuner i gamle Hedmark, sier hun.

Renee kommer fra Nederland og har vært ansatt i Visit-selskapet siden 2019, når Ringsaker gikk inn i samarbeidet, og hun ser klare fordeler med å samarbeide på tvers av Mjøsa.

Vil bli større

Styret har ikke satt en begrensing for størrelsen på destinasjonsselskapet.

– Viktigst er at vi ser beltet nord for Oslo, fra Kongsvinger til Hønefoss, som en helhet. Organisasjonen legger også stor vekt på at de ansatte skal sitte desentralisert, noe som betyr at man i dag har tilstedeværelse både i Elverum, Ringsaker, Gjøvik og Hønefoss, sier styreleder Skinstad.

- Organisasjonen har ikke satt seg ordentlig, men vi ser jo at man på sikt bør satse enda mer internasjonalt, spesielt på våre nærmarkeder, når vi nå står sammen i en felles satsing, mener Skinstad og reiselivssjef Skurdal videre.

Flere med

Ingvild Haugbråten, markedskoordinator for Elverum og Våler, beskriver at erfaringene er positive etter at Visit Elverum-regionen ble en del av den felles overbygningen i fjor.

– Plutselig fikk jeg jo et helt lag av kollegaer med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt som bærekraft, innholdsproduksjon og online booking/salg. Min kjernekompetanse er innenfor mat og drikke, og det å kunne reise ut til bedrifter i alle 11 kommunene og gi råd og veiledning, er noe bedriftene setter stor pris på, sier hun.

Anno-museene har også nylig blitt en del av organisasjonen, som nå altså bytter navn til Visit Øst-Norge.

– Vi opplever at organisasjonen svarer på våre behov knyttet til synlighet, «pakketering» og god reiselivsfaglig kompetanse, sier administrerende direktør i Anno-museene, Sven Inge Sunde.

Han legger ikke skjul på at man håper at også de tre resterende kommunene på Hedmarken og kommunene i Kongsvingerregionen vil være med i en felles satsing, så raskt det lar seg gjøre.

– Det er krevende tider og jobben med å styrke reiselivet gjør vi best i fellesskap, avslutter Sunde.