Gå til sidens hovedinnhold

Carl I. Hagen vil ha folkeavstemning om sykehus i Innlandet: - Det er en god ide, sier Tor Andre Johnsen

Politiker-ringreven Carl I. Hagen tente idéen om en folkeavstemning om sykehus-saken i Innlandet.

(OA): – Det er populært. Det er veldig vanskelig for andre å gå hardt imot folkeavstemning, sa Hagen under Frps fylkesårsmøte lørdag.

Ha la til at det er viktig å ha ett fokus og med det få flest mulig velgere med seg uten å måtte binde seg.

- Det gjelder å kunne stå friest mulig, sa han.

Stemt ned

Vestre Toten Frp ville endre punktet i fylkesprogrammet. Bort fra støtte til hovedsykehus ved Mjøsbrua til bevaring og utvikling av dagens sykehus, inkludert universitetssykehus på Gjøvik. Vedtaket falt mot 21 stemmer.

Heller ikke forslaget fra Våler Frp og Åsnes Frp om å jobbe for å beholde dagens sykehusstruktur med Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer overlevde årsmøtet.

Dermed ble Frps punkt om støtte til hovedsykehus stående i fylkesprogrammet. Dog ble en uttalelse fra Elverum Frp vedtatt. Der het det at de skal være flere akuttsykehus i Innlandet.

Men flere av delegatene mente Hagen og Vestre Totens tanker om en rådgivende folkeavstemning var godt og vil forfølge det.

Etter sykehusdebatten: – Helt sikkert noen som er fortvilet og skuffet

Politisk atombombe

– Det er en god idé som både Morten Ørsal Johansen og jeg vil ta med oss videre. Men da kan vi ikke låse oss til bare å vedta to eller kanskje maks tre alternative modeller, sier Tor André Johnsen, Frps stortingsrepresentant fra Hedmark.

Stig Vestlie kalte sykehus-saken en «politisk atombombe». Han var heller ikke tvil om konsekvensene om prosjektgruppa i Helse sør-østs forslag blir vedtatt.

– Det er en katastrofe for Vestoppland dersom hovedsykehuset legges til Brumunddal, mente han.

Fylkesårsmøtet var ikke over før langt på kveld på grunn av mange saker, utfordringer med lyd og digital møteavvikling.

Støtter Gjøvik

Frps førstekandidat i Oppland, Carl I. Hagen, sa at han har støttet et hovedsykehus, fortsatt sykehus på Gjøvik og at han er opptatt av NTNUs rolle.

I tillegg vil han ha vurdert om pasientene må følge fylkesgrensene.

– Vi må spørre oss om de i Valdres skal kunne få reise til sykehuset i Ringerike, sa Hagen.

Sykehusaksjonister samler troppene og setter ett krav til Helse sør-øst

Ville ikke bli bundet

Hedmarks stortingsrepresentant Thor Andre Johnsen tok avstand fra alle forslag som låste han og Hagen i kampen om velgerne fram mot valget.

– Jeg kan ikke støtte å legge ned sykehuset i Elverum og gå vekk fra hovedsykehusmodellen. Det er selvmord. Jeg er valgt på et program om hovedsykehus i Ringsaker. Hagen må få kjempe for sykehusene i Oppland. Jeg må kjempe for sykehusene i Hedmark, sa Johnsen.

Øystein Andreassen ifra Gjøvik Frp sa en folkeavstemning vil vise at det ikke er noen stor oppslutning om et hovedsykehus i Vestoppland.

Andreassen betegnet det som meningsløst om sykehuset skulle flyttes langt vekk fra et universitet som satser på helseutdanning og nå har sendt søknad om å få godkjent en legeutdannelse.

Også Senterpartiet og Venstre holdt fylkesårsmøter lørdag. Mens Senterpartiet vedtok å stå fast ved støtten til et hovedsykehus og at dette skal ligge ved Moelv, brukte Venstres delegater over en time på å diskutere om de skulle ha en samlet uttalelse om sykehussaken.

Mener Elverum og Gjøvik skal ha sykehusene: – Blir spennende i helga

Sprik i alle retninger

Før fylkesårsmøtet lørdag hadde redaksjonskomiteen fått inn en rekke forslag til uttalelser om sykehus-plasseringer. De spriket i alle retninger.

Mens Stange Venstre ønsket at årsmøtet skulle støtte et stort hovedsykehus med alle funksjoner, ville man i Vestoppland og Østerdalen bevare og videreutvikle dagens sykehus, inkludert sykehusene på Reinsvoll og Sanderud.

Gjøvik Venstres Christin Guldahl Madsen var klar på at Venstre burde mene noe om lokaliseringsspørsmålet

– Vi kan ikke være det eneste partiet som ikke behandler sykehussaken fordi det er for mange ulike meninger, sa hun.

– Vi må ta ansvar som regjeringsparti og mene noe. I det minste må vi enes om hva vi ønsker for våre pasienter og innbyggere, sa Kristin Jess-Bakken fra Østre Toten Venstre.

Redd sprekk

Førstekandidat Stine Hansen fra Vestre Toten sa hun var redd for at Innlandet sprekker opp dersom man plasserer et sykehus mellom alle.

– Jeg er enig i at vi må si noe vi kan enes om. Det kan være uttalelsen om psykisk helse, sa Hansen

Til slutt vedtok årsmøtet i Innlandet Venstre å øke døgnplasser og trappe opp det psykiatriske tilbudet. Det ble også vedtatt at Kringsjåtunet ikke skulle legges ned.

Bevaring og videreutvikling av Sanderud og Reinsvoll ble ikke tatt med.

– Det kan hende at det kan bli sagt noe om det senere, sier Hansen til OA.

I en annen uttalelse går Venstre Innlandet inn for en ny «green deal». Blant annet skal det satses 100 millioner kroner til investeringskapital innen sirkulærøkonomi. Man vil opprette nye studieplasser ved NTNU og høyskolen innenfor den samme tematikken og mener at der det er mulig skal alle offentlige bygg bygges i massivtre.

Sveen: – Jeg kalte det er bråkmakervedtak, vi er i nærheten av det nå

Fakta: Disse skal styre Frp Innlandet

Etter årsmøtet har fylkesstyret følgende sammensetning:

Morten Kolbjørnsen, fylkesleder

Truls Gihlemoen, politisk nestleder

Gunnar Heiene, organisatorisk nestleder

Marit Ophus, studieleder

Jostein Kristiansen, medlemsansvarlig

Styremedlemmer: Stein Surén, Astrid Gaassand, Morten Ørsal Johansen, Lars Rem, Stine Jakobsen Madsø og Line Sandli.

Wenche Haug Almestrand er fylkestingsgruppas representant i fylkesstyret.