UNIO har trappet opp streiken som omfatter mange lærere og sykepleiere. Det viser at de mener alvor med streiken og det forstår vi. Det er forståelig at fokuset blir på lønn, men som de streikende understreker er at dette står om er hvordan vi kan sikre rekruttering til viktige yrkesgrupper i kommunal sektor; lærere, barnehagelærere og sykepleiere.

Lærere og sykepleiere får ikke det nødvendige løftet som trengs for å rekruttere nye og beholde de som allerede er på plass i disse, for velferdsstatens, viktige jobber.

Vi vet at det i dag er mange kommuner som sliter med å skaffe kvalifiserte lærere og sykepleiere. På tross av iherdig innsats fra de ansatte i kommunene fører dette til at det tilbudet som kommunene gir ofte ikke har god nok kvalitet. Mange jobber også langt mer enn vi kan forvente for å løse oppgaver de er pålagt.

Rødt ser på streik som et kraftig virkemiddel, i dagens situasjon er det nødvendig for å sikre rekruttering av gode medarbeidere inn mot kommunal sektor og vi er glade for at UNIO tar denne kampen på vegne av oss alle.

Vi ønsker dere lykke til med streiken og håper argumentene vinner fram, det er avgjørende for oss alle at vi har velferdstjenester som ivaretar oss alle og at de som yter tjenesten vet at de blir satt pris på, også utenom festtalene og klappsalvene.

Halvparten av dagens lærere svarte i fjor høst at de har søkt, eller vurderer å søke jobber utenfor skolen. Det gir et godt bilde av situasjonen. Vi må ta tak, og som arbeidsgiver for mange av disse hviler det et spesielt ansvar på KS.

Forhåpentligvis vil vi få et regjeringsskifte til høsten som bidrar til at kommuneøkonomien styrkes, at velferdstjenester av god kvalitet trygges og at de ansatte trives og blir i jobbene sine. Det betyr at det ikke er nok med et regjeringsskifte, vi må ha en ny politikk, det vil Rødt bidra til.