Natt til torsdag, ved midnatt, går meklingsfristen ut mellom UNIO og KS. Vi håper arbeidsgiver møter kravene våre, slik at vi unngår å gå ut i streik. Det er ikke med lett hjerte vi i UNIO Ringsaker varslet plassfratredelse for nesten 200 offentlig ansatte i forrige uke. Å streike er det sterkeste maktmiddelet vi har, og det skal derfor behandles med ytterste ydmykhet og respekt. Vi ønsker ikke å ramme en uskyldig tredjepart, men dessverre er konsekvensen at veldig mange, både unge og godt voksne, vil miste sitt lovfestede tilbud i en periode.

Vi håper selvfølgelig at motparten også ønsker å opprettholde kommunenes lovpålagte tjenester, både på kort og lang sikt. På kort sikt ved å unngå streik, men på lang sikt legge opp til en lønnsutvikling som snur de negative trendene. Det skal lønne seg å ta utdanning, sies det. Faktum er at altfor få velger å utdanne seg innenfor oppvekst, helse og rehabilitering. De kommende årene vil sette press på velferden vår. Å rekruttere og ikke minst beholde kvalifisert arbeidskraft gjør oss i bedre stand til å møte morgendagens utfordringer. Det er skremmende at arbeidsgiver ikke ser de samme rekrutteringsutfordringene som oss. Det er på «gølvet» dette merkes, ikke på kontoret. Vi vet! Vi kjenner på det hver dag.

De UNIO-organiserte har mange år med høyere utdannelse, og da må lønna ses opp mot sammenliknbare stillinger i privat sektor. Det har i det siste vært en del negativt fokus på høye direktør- og lederlønninger i offentlig sektor. Svaret fra myndighetene er da at lederlønna må være konkurransedyktig for å tiltrekke seg den rette kompetansen. «Det offentlige skal ikke være markedsledende på lønn, men være konkurransedyktig» lyder mantraet. Spørsmålet er da hvorfor ikke dette argumentet også gjelder folk på «gølvet»? Vi organiserer arbeidstakere med høy, uunnværlig kompetanse som sammen med dyktig lederskap er med på å sikre at barn, ungdom, voksne og eldre støtte gjennom de ulike fasene i livet. UNIO ønsker nettopp konkurransedyktig lønn, for å sikre at kommunenes innbyggere får offentlige tjenester av høy kvalitet. I dag og i morgen.

Gode ledere er som nevnt veldig viktige. Samtidig er det ikke direktøren som møter treåringen med et smil hver morgen. Det er ikke direktøren som sitter ved senga til mormor i livets siste timer. Det er ikke direktøren som rehabiliterer syke og skadde slik at de kommer tilbake til arbeidsplassen og igjen får bidratt i samfunnet. Det er vi. Vi er der i alle livsfaser, fra vugge til grav. Hver dag står vi på for å sikre velferden din. I år er det vår tur.