– Det er svært godt nytt for jegere, fiskere og friluftsfolk i hele Innlandet, sier Rune Støstad og Nils Kristen Sandtrøen, henholdsvis nestleder i Innlandet Ap og stortingsrepresentant fra Innlandet Ap, i en pressemelding.

– Få steder i Norge er fjellstyrene så viktige som de er i vår region. Her ligger fjellområder forvaltet av fjellstyrer som perler på en snor: Engerdal, Folldal, Kvikne, Os, Rendalen, Sollia, Tolga, Fron, Dovre, Gausdal, Fåberg, Finndalen, Vang, Lesja, Lom, Sel, Torpa, Vestre Slidre, Vulufjell, Vågå, Øyer, Øystre Slidre, Ringebu, sier Støstad og Sandtrøen.

– Vi i Arbeiderpartiet vil stoppe en utvikling hvor prisene på jakt og fiske øker, og dermed utelukker folk med vanlige lommebøker fra disse viktige friluftslivsaktivitetene i Norge. Fjellstyrene selger både jakt- og fiskekort og sørger for at det er mulig å leie koier til en overkommelig penge. Slik vil vi fortsatt ha det, sier de to Ap-politikerne.

Må ikke bli en rikmannsport

– Norge har, i motsetning til land som Skottland med sine storgods, lykkes med å gi det breie lag av befolkningen tilgang til naturen, jakt og fiske gjennom felles eierskap til fjellet, sier Sandtrøen.

– Arbeiderpartiet vil sørge for at folk kan jakte rype eller fiske etter ørreten uten å knuse sparegrisen. Vi mener friluftsliv skal være en folkeaktivitet, ikke en rikmannsport for de få, understreker Støstad.

En investering for folkehelsa

– Vi er mot en utvikling der jakt og fiskekort blir svært dyrt, og der gode jaktterreng blir et gode som i stadig større grad tilfaller dem med mye penger. Arbeiderpartiet mener Stortinget må gjøre bevisste valg som kommer vanlige folk til gode, slår Sandtrøen og Støstad fast.

– I Norge kan vi være stolte over allmennretten og at friluftsliv er tilgjengelig for så mange med alle de fordelene det også gir for folkehelsa. En investering i fjellstyrene gir oss veldig mye tilbake i form av både glede og helse. Derfor styrker vi fjellstyrene med fem millioner kroner ekstra, sier Ap-politikerne i en pressemelding fra Innlandet Arbeiderparti.