Å kjøre gjennom Ringsaker blir stadig mer som å kjøre i en tunnel hvor det ikke er noe å se

Av