Å spare seg til fant, er det noe som heter

Av
DEL

Leserbrev
Det kan en tenke litt på når en ser kuttene og sparetiltakene som Ringsaker kommune har listet opp framover, og som politikerne nå får på bordet sitt. Men Ringsaker kommune er ikke alene om å måtte kutte. Kommunal rapport 22. mai viste at ordførere i 82 prosent av landets kommuner sa at de planla kutt i forbindelse med revidering av kommunebudsjettet før sommeren. Når en skal kutte må en spørre hva er det som er mest viktig for innbyggerne i Ringsaker kommune? Nærheten til skole er vel en av de tingene som er viktig for mange. Jeg føler det nærmest som en skam at en skal ta fra nærsamfunnene på bygda skolene deres. Skolen er limet deres fortelles det.

En skolehverdag på 6 timer kan fort bli til 8 hvis en må tidlig opp om for å rekke en buss. Mange er ikke hjemme fra skolen før bortimot 17 på ettermiddagen, har jeg hørt. Er buss og drosje lagt inn i dette regnskapet? Det brukes mye drosje, har jeg skjønt. Drosje i Moelv har jo ikke vært å få i tiden det er skolebarns-kjøring. Kommer det ikke noe penger fra staten i disse koronatider? Tåler vi litt høyere skatt? Ja, slik kan en spørre når en leser dette triste budskapet fra rådmannen i kommunen vår.

Foreldre sier at de vil flytte hvis skolen blir borte. For Lismarka, Mesnali og Åsmarka er det vel Lillehammer som er byen deres og det derved blir nærliggende å flytte til for å komme nær skole. Ringsaker kan miste beboere hvis skoler nedlegges, det er vel ikke så bra? For 2020 er det satt opp 14,7 millioner til parker, plasser og torg. Kan det ikke spares noe her? Knut Tolvstad skriver i Ringsaker Blad for 3/6-20: 316 millioner over fire år på utgifter jeg mener må gå under kultur, rekreasjon og estetikk er brukt, men å bruke 11,4 millioner på bygdeskolene har de ikke lenger råd til. Det er jo en tankevekker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags