Bom stopp på fylkesveg 84?

ETTERLYSER HANDLING: Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet. Arkivfoto: Asgeir Høimoen

ETTERLYSER HANDLING: Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet. Arkivfoto: Asgeir Høimoen

Av
DEL

LeserbrevFlere har tatt kontakt i det siste og påpekt at man har startet jobben med fundamentering for bom på Fv84. Det gjøres selv om det over tid har blitt jobbet for å unngå disse planlagte bommene.

Vi har kommet langt, men det er fortsatt en jobb igjen å gjøre før vi får det endelige svaret. Det ble jobbet godt og iherdig tverrpolitisk igjennom 2019 for å unngå de planlagte bommene på Fv84, og kort oppsummert resulterte dette i at Jon Georg Dale, daværende samferdselsminister, på høsten i 2019 ba om at Nye Veier skulle gjøre en ny utregning på E6 utbyggingen mellom Kolomoen og Moelv.

Dette for å se om man var avhengig av sideveisbom på Fv84 som en del av finansieringen av nye E6, noe utredningen viste at det ikke var. Det var en gledens dag, og jeg følte vi tok nok et langt steg i riktig retning.

Neste steg er at det skal legges fram en anbefaling fra Samferdselsavdelingen i Innlandet til Fylkestinget i slutten av april, siden man ikke rakk å bli ferdig med saken til møtet som var i februar. Nå er saken ferdig utredet, altså en og en halv måned før møtet.

Jeg har i lengre tid snakket om viktigheten av å få tatt et ekstraordinært møte umiddelbart når saken er ferdig utredet, slik at vi opprettholder framdriften, men jeg får ikke de signalene tilbake som jeg ønsker.

«Det haster ikke for Innlandet Fylkesting har svarfrist 15. mai, og det er Stortinget som må endre sin bompengeproposisjon», er et av argumentene.

For en enkel kommunepolitiker som meg framstår dette merkelig! Hvorfor i alle dager skal man vente helt til svarfristen før man sender dette inn? Er det slik at man har bare en hastighet som fylkespolitiker, og ikke evner å se konsekvensene for lokalbefolkningen som bruker denne vegen?

I denne saken må man evne å legge inn et ekstra gir etter mitt syn, og her følger noen spørsmål som jeg tror man bør tenke igjennom:

– Skal man i en vanskelig tid begynne å kreve inn bomavgift fra innbyggere i Ringsaker og Hamar på en bom som man ikke trenger for å finansiere nye E6?

– Skal man virkelig bruke av fellesskapets penger på å sette opp en bom for så å ta den ned igjen om det går slik vi håper?

– Skal folk måtte betale for å kjøre på en veg de alltid har kjørt gratis på?

– Er man som fylkespolitiker bekvem med at trafikken vil øke drastisk forbi barneskoler som Kylstad, Kirkenær og Mørkved som ikke har gang/sykkelveg?

Denne saken må behandles så raskt som overhodet mulig i Fylkestinget slik at den kan sendes videre til Stortinget, hvor vi kan pushe på for raskere behandling, eventuelt få utsatt oppmonteringen av disse bommene til saken er ferdig behandlet.

Mitt oppdrag som folkevalgt er å lytte til det folket sier, og kjempe de sakene de syns er viktig.
Er det ikke slik for dem som er politikere på høyere plan?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags