Brev til Fylkesmannen og fylkeslegen i Innlandet

Av
DEL

Leserbrev Brev til fylkesmannen og fylkeslegen i Innlandet, forkortet utgave.

Ringsaker kommunestyre skal i slutten av april gjøre endelig vedtak om bygging av nytt sjukehjem i Moelv sentrum. I den forbindelse vil jeg anklage Ringsaker kommune for å føre befolkningen bak lyset i spørsmålet om hvor mange sjukehjemsplasser vi trenger i nordre Ringsaker. Dessuten for uansvarlig bruk av innbyggernes penger. Ber derfor om at fylkeslegen og fylkesmannen på statens vegne stanser sjukehjemsplanen i Parkvegen. Hvis ikke, vurderer jeg å saksøke kommunen. Har i den forbindelse vært i kontakt med et advokatfirma.
5/2 vedtok formannskapet et forslag fra finansrådmannen om å bygge nytt sjukehjem med 60 plasser i Parkvegen. Kostnadsramme 375 mill. I budsjettsaken vedtatt før jul var det vedtatt bygging med 80 plasser på nåværende sjukehjemstomt. Med samme kostnadsramme. Hver plass ville få 1,824 mill. i støtte fra Husbanken, mens kommunens andel skulle være 2,86 mill. per plass. Med 20 plasser mindre går Ringsaker glipp av 36,5 mill.
Hvorfor? Sikkert for å få lagt ut nåværende sjukehjemstomt for salg fortest mulig. Kanskje også for å få budsjettet til å balansere med et nytt vaskeri for mange institusjoner. Det er nok ikke lett med tre milliarder i gjeld og årlige utgifter til renter og avdrag på cirka 250 millioner, nærmere 17000 kr per sysselsatt. En norm kalt normaltallet angir hvor mange prosent langsiktig kommunal lånegjeld utgjør av driftsinntekter. Normen er at tallet ikke bør overstige 50prosent. I Ringsaker var det på 95,7 prosent i 2017. Sida har gjelda økt med ca. 500 mill.
Hvor mye vil 20 ekstra sjukehjemsplasser koste Ringsaker i framtida om prosjektet i Parkvegen gjennomføres? Trolig over 100 mill. minus et vaskeri. Penger vi kan få gratis ved å gå inn for det opprinnelige forslaget.
11/2 vedtok kommunestyret å gå inn for rådmannens forslag. Bygningsmassens utforming og plassering i terrenget var ikke drøfta, heller ikke konsekvenser for trafikksituasjonen eller andre forhold i sentrum. Befaring av tomt var ikke gjort. Ny reguleringsplan for området mangla. Vedtaket gjelder 4,4 mål tomt, men ifølge RB 13/2 mener rådmannen at 13 mål er til disposisjon. Mao. hever kommunestyret seg over reguleringsplanen for området, og lar en finansbyråkrat bestemme Moelv sentrums framtid etter innfallsmetoden. Før modølene får sagt et pip om hva vi ønsker i bykjernen. Det er ikke 100 nye, opptatte parkeringsplasser. Heller ikke et stort vaskeri og trafikken til hjemmesjukepleien.
Forslaget begrunnes med at det skal spares penger ved å vri eldreomsorgen mest mulig over på hjemmesjukepleien. Det er stor mangel på sjukepleiere med kompetansen som trengs for hjemmebehandling av de sjukeste. Forslaget er imot nasjonale føringer for å møte eldrebølgen, og imot enhver logikk i Nordre Ringsaker med lange avstander spredt bebyggelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags