Bruk av ordet forskning i skoledebatten Nordre Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er nyinnflyttet til Nordre Ringsaker. Jeg er sykepleier, jobber som miljøterapeut ved et FBS senter, studerer videreutdanning/master i psykisk helse og holder på med en sertifisering til Cos-p terapeut.

Jeg undrer meg over at det til stadighet refereres til forskning i skoledebatten i Nordre Ringsaker, der det framstår for meg at målet til rådmannen og deler av kommunestyret er å spare 11 millioner ved å nedlegge flere bygdeskoler, ikke barnets beste.

Her er min utfordring til Skoleutvalget, rådmannen og kommunestyret. Når man skal referere til forskning så må man avklare hvilken forskning man referer til og hvilken forskning man velger seg ut, dette vil blant annet avhenge av hvilken forforståelse man har og hvilket motiv/ideologi man har for å velge ut nettopp denne forskningen og ikke annen forskning. Er det også slik at man kun ser på pedagogikken eller trekker man inn utviklingspsykologi, tilknytning og relasjonsforskning og dennes betydning for læring?

Videre er det kvalitative forskjeller for evidensbasert forskning. Er det metastudier man referer til eller er det RTC studier? er forskningen kvantitativ eller kvalitativ og ikke minst hvilket design har forskningen? Og hvilke databaser bruker man for å finne fram til den beste forskningen?

Jeg kan så langt ikke se at disse spørsmålene er avklart fra politisk hold ovenfor befolkningen i Nordre Ringsaker. Siden disse spørsmålene ikke ser ut til å ha blitt avklart eller belyst har jeg en oppfordring å komme med.

Min oppfordring til rådmann, skoleutvalg og kommunestyret er derfor dette: Hvis dere ikke kan dokumentere og vise til den forskningen dere referer til og dokumentere hvilken forforståelse og motivasjon valget av forskning bygger på, så kan dere heller ikke fatte en beslutning på faglig grunnlag. Og hvis så er tilfelle, kan dere heller ikke benytte frasen «forskning sier», fordi utsagnet mister sin legitimitet. Så vær så vennlig og legg fram og forklar forskningsgrunnlaget, eller bli avkledd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags