Det grønne Innlandet med et voksende næringsliv

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Under Fylkesutvalgets møte 21.april ble høringen om «Klimakur 2030» behandlet. Klimakuren skal gi en retning på hvordan Norge skal evne å kutte 50-55 prosent av klimagassutslippene våre innen 2030, noe som for så vidt er et sterkere mål enn hva som ligger til grunn i Parisavtalen. Klimaloven slår fast at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og redusere minst 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030, sammenlignet med 1990.

I vårt høringsinnspill til «Klimakur 2030» ønsker vi å være tydelig på våre ambisjoner for en offensiv klimapolitikk for Innlandet og Norge. Ofte i klimadebatter er det mange som setter erlik mellom offensiv klimapolitikk og næringsfiendtlighet. Dette mener vi er et feilslått tankegods, og særlig i Innlandet. I høringsinnspillet peker vi på muligheten for å ta ut mer skog på en klimavennlig måte, og at dette kan og bør foredles i mye større grad lokalt for å kunne skape utvikling i Innlandet.

For Arbeiderpartiet har det også vært særs viktig å være tydelig på bruk av tre i byggeprosjekter. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på at uttaket kan økes med hele 15-20 prosent, noe som kan ha enorm betydning for klimaet, men potensialet det gir for næringslivet vårt er også stort. Her har det offentlige en viktig innkjøpsmakt som vi ønsker å benytte for å få ned utslippene og samtidig bygge opp under næringslivet. Arbeiderpartiet ønsker også å ha en aktiv dialog om dette sammen med partene i arbeidslivet.

Vi er kritiske til at «Klimakur 2030» som i denne tiden vil kutte selvforsyningsgraden på matproduksjon i Norge, kan være med på å skape større utslipp i andre deler av verden. Samtidig peker vi på at landbruket fremover vil utvikles i sin produksjon for å skape nye og mer klimavennlige løsninger for produksjonen til landbruket. Et av områdene vi peker på i høringen er at kunnskapsgrunnlaget knyttet til karbonbinding er for dårlig.

Et annet viktig område er transport. Et av de viktigste punktene våre er at vi gjør det mulig og tilgjengelig med kollektivtrafikk. Vi utfordrer staten til å se på tilrettelegging for myke trafikanter i mye sterkere grad enn i dag. Samtidig vil vi ha bybussene våre over på nullslippsteknologi. Folk må oppleve det som tilgjengelig og velge andre transportmåter. «Klimakur 2030» setter retning, men er for svak på noen områder.

I Innlandet vil Arbeiderpartiet stå sammen med partene i arbeidslivet, bondeorganisasjonene og andre for å utvikle et grønt innland med et voksende næringsliv. Med våre naturgitte fortrinn, er tiden for å gjøre de store endringene er der nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags