Eldreomsorg i Prøysen-land

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En venn av meg måtte i 2017 forlate familien sin i utlandet for å reise hjem til mora si i Moelv. 92-åringen hadde blitt alvorlig syk. Han ble boende hos henne et år mens han søkte plass for henne på sykehjem. Hun hadde stadig sykehusinnleggelser. Hjemmesykepleien var der tre ganger om dagen for bleieskift, medisinering, sårstell osv. Men hun trengte tilsyn dag og natt. Hun fikk sykehjemsplass ti dager før hun døde, men først måtte Ringsaker kommune trues med dagbøter av Lillehammer sykehus, som nektet å skrive henne ut til å bo hjemme.

Før hadde vi ventelister for sykehjemsplass, noe som ga en viss trygghet når pårørende ikke lenger kunne ta ansvaret for pleietrengende i hjemmet. Ordningen er i praksis avskaffet. Kommunen har i stedet plasser i beredskap for å unngå dagbøter når sykehusene skriver ut pasienter som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. I Ringsaker registrerte den kommunale sjefen for helse- og omsorg at sykehjemsplasser har stått tomme over tid. Dermed erklærte han for noen uker sida i Ringsaker Blad at vi har for mange sykehjemsplasser, og at vi trygt kan legge ned 28 plasser.

I budsjettforslaget vedtatt av kommunestyret før jul skulle det bygges nytt sykehjem i Moelv med 80 plasser på nåværende sykehjemstomt, ei flat og fin tomt på 18 mål, 300 meter fra bykjernen. Hver plass skulle få tilskudd på 1,824 millioner fra Husbanken. Total kostnadsramme var 375 millioner. Det gamle med 72 plasser skal nedlegges når det nye er ferdig.

11. februar vedtok kommunestyret et nytt forslag fra finansrådmannen om bygging i Moelv sentrum med 60 plasser, med samme kostnadsramme, på en trang, bratt og berglendt tomt der mye sprengningsarbeid må påregnes. Dette til tross for at politikerne våre spår sterk vekst i Moelv på grunn av Mjøssykehuset. I stedet for 20 sykehjemsplasser vil det bli kafeteria og et stort vaskeri som skal betjene flere institusjoner i kommunen. Konsekvenser og omkostninger for trafikksituasjonen og andre forhold i bykjernen var ikke drøfta. Ny reguleringsplan mangla. Befaring av tomt er ennå ikke gjort. Bygget skal kiles inn mellom en barnehage med 57 unger og Folkets Hus som har ukentlige arrangementer på kveldstid, og som mister vegforbindelsen til sentrum. En trevarefabrikk med 8 ansatte står i fare for å måtte nedlegges på grunn av ny veg. Barnehagen må antakelig flyttes på grunn av støy, støv og eksos i anleggsperioden. Forslaget bærer sterkt preg av ren improvisasjon, men skal gjennomføres.

Av intervju med rådmann og politikere i HA 13/2 og RB 15/2 går det tydelig fram at hovedhensikten er å spare penger på pleie- og omsorgsbudsjettet ved å satse på hjemmesykepleie i stedet for sykehjem. Store avstander er en ekstra utfordring for hjemmesykepleien i Moelv. Pasienter bor opptil tre mil unna, og kan ha krav på tilsyn opptil seks ganger i døgnet. Hvor mye vil det da koste å oppgradere hjemmesykepleien til et forsvarlig nivå? Får vi tak i nok fagfolk? Med et underskudd på seks tusen sykepleiere på landsbasis blir det nok de gamle i nordre Ringsaker som får svi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags