En rettferdig og solidarisk miljøpolitikk!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I disse dager snakkes det mye om hvordan vi skal komme oss best mulig gjennom korona-krisen. Hvordan vi skal komme oss raskest mulig tilbake til en normal hverdag. I denne diskusjonen er det viktig å stille seg spørsmålet: hvilken hverdag er det egentlig snakk om? Skal vi gå tilbake til et samfunn som bruker over evne, der forskjellene vokser og naturen settes til side for kortsiktig profitt? Eller skal vi bruke muligheten til å starte den grønne omstillingen vi så sårt trenger?

Rødt ønsker en rettferdig miljøpolitikk. Vi jobber for et samfunn der vi spiller på lag med naturens tålegrenser, samtidig som vi utjevner de stadig økende forskjellene blant landets innbyggere. Kapitalismens krav om evig vekst, er ikke mulig på en klode med begrensede ressurser, og systemets mangler er ekstra tydelig i disse korona-tider. Vi er midt inni en klimakrise og en naturmangfoldskrise, og da nytter det ikke å vente på at noen andre starter den grønne omstillinga.

Det nytter ikke å fjerne bompengene, om kollektivtransporten koster skjorta for barnefamilier i byene. Vi må ha billigere (på sikt gratis) kollektivtilbud og avganger som går hyppig nok til at det blir et reelt alternativ for dem som ønsker å benytte tilbudet.
Det er svært dumt å gå inn i EUs energibyrå ACER, når vi vet at et sterkt demokrati og nasjonal styring over vannkraften er nødvendig for å sikre gode rammevilkår for verdens reneste prosessindustri. Vi må heller stå sammen med fagbevegelsen og lokalbefolkningen mot overnasjonal styring av våre egne naturressurser.

Om vi skal unngå en omstilling til arbeidsledighet når vi går fra å være et fossilt til et fornybart samfunn, da må vi ha en planmessig omstilling der vi bidrar til nye, grønne arbeidsplasser i industrien. Vi må satse på kompetente fagmiljøer og styrke utdanningen innenfor grønn industri.

Derfor ønsker Rødt å bruke en del av oljefondet på strategiske investeringer i norsk industri for å sikre teknologisk utvikling, flere industriarbeidsplasser og mer videreforedling i Norge.

Vi vil satse på en rettferdig miljøpolitikk lokalt med blant annet disse tiltakene:
Ingen nedbygging av matjord eller myrområder
Satse på rassikring og utbedring av eksisterende veier, heller enn å starte flere bygginger av nye motorveiprosjekter

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags