Er sau byttedyr?

Av
DEL

LeserbrevSvar til Per Lunde.


Ethvert husdyr som dør på beite, er fordi eieren av beitedyret IKKE har vernet om sitt dyr. Har Per Lunde reflektert noen gang over hvilket antall vi snakker om?


0,6 prosent... 2%... Jo, det ligger individer bak de prosentene. Om vi legger de dyrene som døde på utmarksbeite i 2019 etter hverandre fra Sinsenkrysset i Oslo og mot Sverige, ville vi kommet forbi Svinesund og kjørt i 1,5 time. Så det er lett å glemme hvert enkelt individ når man har dyr som levebrød. Jeg har sett hundrevis av bilder og filmer, der sau har dødd på grunn av brekte forbein, forgiftning, ryggvelt, påkjørsel, fluelarver, jurbetennelse osv. Det rare er at dette blåser man i, og legger på et par prosent og kaller det normaltap.

Igjen blir det stilt spørsmål til de offisielle tallene, og igjen blir det påstått at disse tallene ikke er riktige. Sau brekker bein på grunn av rovdyr, de blir skremt og løper utfor klipper. Jo, kanskje gjør de det, men vi må forholde oss til de tallene myndighetene legger til grunn. Bondens private mening og synsing, teller dessverre ikke.

Enhver som ikke etterstreber å ha vern til egne dyr, blir omtalt som dyremishandler, eller skal vi si ... eller et penere ord er kanskje vern og omsorg. ALLE andre som har ansvar for dyr og unnlater å verne dyra mot farer slik at de dør, er dyremishandlere. Slik er det bare. Det er dessverre ikke noe som vernere har funnet opp. Hvorfor tror Per at vi har Dyrevernloven, Mattilsynet og Dyrepoliti? Jo, det er for å gripe inn der dyr ikke blir tatt vare på.

«Det er en stor og viktig hake ved denne framstillingen. Nemlig at antall dyr tapt som følge av rovdyr er det antallet som kan påvises er tatt av rovdyr». Løgn. I 2019 ble litt over 17.000 sau/lam erstattet som rovdyrdrept. I dette tallet ligger et påslag fra Fylkesmannen/SNO på rundt 90 prosent på det som kan dokumenteres. Disse 90 prosent er det man kaller «sannsynlig drept» og ikke påvist drept. Så allerede her, ligger det inne gode marginer i bondens favør.

Dette er fakta så langt i debatten. Men så er mange frustrert over dette og begynner å blande inn «hvis» og «om», og da blir det vanskelig å holde fokus. Når bonden er fraværende, går det raskt med nedbrytningen av et kadaver. Sauen kan ha dødd uten nærvær av rovdyr, men etterhvert har både jerv, rev, kråke, kanskje bjørn vært frampå og etterlatt DNA. Da får for eksempel jerv ansvaret, og dyret blir erstattet.

Det er også sjelden at ulv «drikker» blod, som det her forsøkes og framstilles. Ulv går i strupen på lam/sau, og da blir det fort blodig når hovedpulsåre revner, eller blir bitt over. Hund går ofte i bakbeina før sauen blir drept, bjørn tar jur, men spiser også av dyret, det kommer an på tilgangen av mat.

Så uansett hvordan man vrir og vender på det, er det verken mitt, samfunnets, og spesielt ikke ulvens ansvar i at cirka 100.000 beitedyr «ender sine lykkelige dager» på fjellet.

I dag utføres det tilsyn innenfor enkelte beitelag. Men tilsyn som skal ivareta 1, 2, 3.000 beitedyr, blir symbolsk. Sauen vi har avlet fram i dag, sprer seg over enorme områder, og en som fører tilsyn har ikke mulighet til å ha kontroll.

Både næringen og deres organisasjoner samt politikerne, må kanskje begynne å ta inn over seg at vi må redusere antall sau. Vi er alle kjent med Norturas årlige utsagn. «Situasjonen for lam og sau er prekær». Dette resulterte blant annet at i 2019, la Nortura til rette for å halalslakte og sende rundt 1.000 tonn sau til Oman. Grunnen til at Nortura la til rette for denne eksporten, var å begrense innfrysing av sau på reguleringslager. Altså så Nortura at lagrene ble for fulle. Er det for dette vi for enhver pris skal sende sau og lam ut igjen natur de ikke er skapt for? I tillegg har pelsdyrnæringen mottatt 1.000 tonn. Dette skal vel ikke Ola og Kari være med på å sponse.

Når det gjelder å godta at rovdyr dreper ville dyr, er det bare én ting å si, byttedyr og rovdyr har levd side om side i all sin tid, lenge før mennesket bestemte oss for å bryte inn i økosystemet. Også lenge før naturen hadde sett norsk 70-talls syntetisk sau.

Det blir noe fryktelig galt, når man forlanger at rovdyr skal drepes for å verne husdyr, men synes det er ok å bruke argumenter om hvor fælt det er når rovdyr dreper byttedyr. Kanskje litt kunnskap om hvordan kretsløpet fungerer, ville vært et godt sted å begynne.....

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags