Er vi næringslivets beste venn?

Odd-Amund Lundberg

Odd-Amund Lundberg Foto:

Av
DEL

LeserbrevRingsaker kommune er næringslivets beste venn har jeg fått høre mange ganger i forskjellige settinger, men hva betyr det egentlig?
Jeg tolker det dit hen at vi skal strekke oss langt for alle de som driver næring i Ringsaker, noe jeg for øvrig syns er bra. Jeg har registrert at Mattilsynet har ønsket å leie lokaler i Brumunddal, og at valget falt på et næringsbygg som skal bygges i nærheten av Mjøstårnet.

Ut fra det jeg kunne lese hadde ikke de andre tilbyderne mulighet til å matche det tilbudet Mattilsynet fikk fra AB Invest. Her mener jeg vi som kommune må ta på oss en del av skylden for at det blir slik. Vi solgte som kjent denne strandtomten på 23 mål for 4,7 millioner, vi har kostet infrastruktur fram til tomtegrensen og betalt en del av rivingen av det bygget som sto der tidligere. Ved å gjøre slike handler bidrar vi som kommune til at våre næringsdrivende ikke konkurrere på like vilkår verken rundt utleie til Mattilsynet eller utleie av svømmebasseng til kommunen.

Slik kan vi ikke holde på.

Jeg følger også utviklingen rundt Biltema sitt ønske om å etablere seg i Åker næringspark med stor interesse. For ikke lang tid tilbake vedtok vi i planutvalget en reguleringsplan for området hvor det står at det skal være plasskrevende handel. Fylkesmannen mener at Biltema ikke går inn under denne kategorien. Ordføreren på sin side har sendt et brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet hvor hun ber departementet overstyre fylkesmannen i denne saken. For meg framstår det merkelig at vi ikke skal forholde oss til den løpende planen. Vil ikke en eventuell endring av planen skape presedens?

Støyskjermingen langs nye E6 har skapt store utfordringer for næringsdrivende som ligger langs vegen, hvorfor står ikke ordføreren fram i avisen og sier at hun skal kjempe for at det skal bli støyskjermer i glass slik at de næringsdrivende får profilert seg som før.

Vi er jo tross alt næringslivets beste venn eller?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags