Framtidig sykepleie er det hjemme?

Av
DEL

Leserbrev
Det er i bladet «Sykepleien» at de tar opp dette spørsmålet. Doktor, professor i hematologi og avdelingsleder ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus Geir Tjønnfjord fra Moelv, uttaler seg i dette bladet angående stamcelletransparerte som får reise hjem. Han sier at sykehuspasienter blir passive på sykehus og hurtigere friske om de kan være hjemme. De har færre infeksjoner, mindre behov for støttebehandling, bedre ernæring og er mindre utsatt for komplikasjoner i hjemmet.

Hjemmesykepleien vil etter hvert få flere pasienter med multiple, sammensatte og komplekse sykdommer å behandle. Da må det jo bli flere spesialutdannede sykepleiere i hjemmesykepleien, og mange av disse pasientene må en tro trenger familie hjemme som stiller opp. Vi ser konturene av at ledelsen i Helseforetakene innlandet og Helse Sør-Øst ønsker å fjerne eldre sykehuspasienter fra sykehus. Det er kommunene som skal ta seg av disse pasientene. Men kommunene klarer ikke å følge opp alle de tidlig utskrivningene av pasienter som er for dårlige til å reise rett hjem.

Ett år nylig betalte kommunene 700 millioner i dagbøter til sykehusene for pasienter de ikke klarte å ta imot. Rundt halvparten av finansieringen av helseforetakene foregår ved at det blir satt stykkpris på enkelte grupper og sykdommer. Å få to innleggelser i samme seng i det samme døgnet, blir prismessig en stor fordel. Følgelig kan en se utskrivninger til alle døgnets tider som kan synes uverdig for mange eldre. En eldre dame forteller om følelsen av å bli kasta ut fra sykehuset da hun sent en fredag kveld ble utskrevet uten å ha mat i huset eller noen til å hjelpe seg med å handle inn. Vi opplever stadig kutt og innsparinger på senger, personell og rehabiliteringsmuligheter. Vil det hjelpe med politisk styring inn i disse helseforetakene? Bør ikke kommunenes budsjetter til helse-velferd økes? I markedstanken som arbeiderpartiet innførte i sin tid, var det vel meningen at kommunene skulle settes i en bedre stand til å ta seg av helse-velferd for befolkningen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags