Helbom fra fylkesrådmannen

OMSTRIDT: Bommen som er under bygging på Bergshøgda, skaper debatt.

OMSTRIDT: Bommen som er under bygging på Bergshøgda, skaper debatt. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFylkesrådmannen ønsker å beholde bommene på Fv 184, og det kom ikke som en overraskelse.
Derimot blir jeg overrasket når jeg leser argumentasjonen på hvorfor.

For det første har en ny utredning fra Nye Veier vist at man ikke trenger inntekten fra eventuelle sideveisbommer for å finansiere utbyggingen av E6 fra Kolomoen til Moelv, dette velger fylkesrådmannen å se bort fra.

I Granavolden-plattformen sier regjeringen at det skal legges til grunn at man som hovedregel ikke skal ha bommer på sideveier, dette velger man også å se bort fra.

Man viser til at det vil være et inntektstap for fylkeskommunen, men det står ikke ei linje om hva disse bommene vil medføre av ekstrakostnader for våre innbyggere.
Fylkesrådmannen ønsker altså nå at våre innbyggere, som har kjørt gratis på Fv184 i alle år, skal begynne å betale for å kjøre der. I en familie der begge voksne bor i Brumunddal og jobber på Hamar eller motsatt, vil man nå få en økt kostnad på ca 3000,- pr måned for å komme seg på jobb, fritidsaktiviteter eller andre ting. Hvorfor sier man ikke noe om dette?

Ser at fylkesrådmannen tar på seg oppgaven å redde Brumunddal fra økt trafikk ved å sette opp bommer på Fv 184, men viser med dette saksframlegget at lokalkunnskapen mangler fullstendig.
Etter at man har kjørt gjennom Brumunddal sentrum kan man nemlig svinge av og kjøre Frøbergvegen/Gamle Kongsvegen, Kongsvegen og Høsbjørvegen.
Disse veiene som jeg viser til er parallellveger som går forbi Kylstad, Mørkved og Kirkenær barneskoler, og ingen av disse har gang- og sykkelveier. Hvorfor står det ikke noe om dette i saksfremlegget?

I konklusjonen i denne saken står det følgende: Det bør også tillegges stor vekt at bortfall av sidevegsbom vil ha en negativ effekt for berørte myke trafikkanter. Spesielt negativt er dette for de myke trafikkantene på strekningen Bergshøgda – Brumunddal, står det. Vil få opplyse at på denne strekningen er det gang- og sykkelvei.
Hvorfor står det ikke en eneste kommentar om at det å sette opp bom på Fv 184 vil bli spesielt negativt for de myke trafikantene som går langs de veiene jeg nevnte lenger opp?

Jeg tror svaret er enkelt, man har ikke satt seg ordentlig inn i denne saken, og lokalkunnskapen er totalt fraværende.
Jeg forstår at man ikke kan ha lokalkunnskap over hele fylket, derimot har vi som er lokalpolitikere den kunnskapen. I Ringsaker er det bred politisk enighet rundt at vi ikke ønsker disse bommene bl.a. på bakgrunn av det jeg har beskrevet over.

Skivebom er et passende ord for denne anbefalingen fra fylkesrådmannen.
Vi som lokalpolitikere har gitt beskjed om hva som skal til for å komme seg tilbake på skiva, det må våre fylkespolitikere sørge for at man gjør. Fjern bommene på Fv 184!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags