Helse-Norge i dag

Av
DEL

LeserbrevEn vet at behovet for isolat vil øke, spesielt etter at vi fikk koronaviruset og sykdommen Covid-19 hit til Norge. Samtidig planlegges det i Hedmark-Oppland å legge ned den eneste infeksjonsmedisinske avdelingen for 400 000 innbyggere i Oppland- Hedmark. Lungesykehuset i Gausdal skal også bort, noen plasser flyttes til Lillehammer sykehus hvor det strides om plass til dem. En må tro at det i framtiden vil bli stort behov for begge disse avdelingene. Er det slik det må gå når det er økonomer og ikke medisinsk personell som har mest å si i helseforetakene? Helseforetakenes innsparing og trusler om oppsigelser for personell har ført til redusert kompetanse og pasientsikkerhet. Sykehusene skriver ut pasientene når de mener behandlingen er over. Følgelig må kommunene ved sykehjemmene og hjemmesykepleien overta syke pasienter hvor pleien er så avansert at det skal spesialkompetanse til for å få utført den riktig. Kanskje en nå også får smitteførende pasienter utskrevet for isolat i hjemmet? Hva med risikoen for personalet? De må vel også forberede seg til dette? Det vil helst gå bra heldigvis, vi får stole på det. Folkehelseinstituttet ber norske helsemyndigheter om å forberede seg på utfordrende prioriteringer mellom pasienter. Siden sykdommer takseres etter forskjellige priser, skulle en tro at det er de mest lønnsomme pasientene en helst vil ha. Pasienter kan derfor bli prioritert etter nytteverdi, alvorlighet og kostnader. Slik var situasjonen da koronaviruset kom over oss. Nå må fokuset over på helt andre ting, og sykehusene får vel helt andre ting og tenke på enn innsparinger?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags