Høyre styrker lokaldemokratiet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyre bygger sin politikk på prinsipper som frihet for enkeltmennesket, privat eiendomsrett og maktspredning. En slik politikk bygger opp under frivilligheten og styrker fellesskap i lokalsamfunnene. Den gir grobunn for aktivitet og utvikling av arbeidsplasser, som er bærebjelken i distriktskommunene. Høyre tror på lokaldemokratiet, og mener kommunestyrene skal ha myndighet til å fatte beslutninger i saker som er viktig for samfunnsutviklingen i egen kommune.

Siden 2013 har kommunaldepartementet hatt statsråd fra Høyre. I de tilfellene hvor fylkesmannen som innsigelsesmyndighet har overprøvd kommunale vedtak, og saken er klaget inn for departementet, har kommunene i denne perioden har fått medhold i rundt 80 prosent av tilfellene, mens det bare var ca. 40 % under den rødgrønne regjeringen. Det gjør lokaldemokratiet sterkere og innsatsen i kommunestyrene mer interessant, og er god høyrepolitikk.

Regjeringen foreslår nå å flytte beslutningsmyndighet til kommunene i saker som gjelder enkle dispensasjonssøknader fra plan- og bygningsloven. Det kan være å oppføre en bod, platting eller en ekstra garasje. Det vil gi raskere og enklere saksbehandling, stiller lokaldemokratiet og kommunen til direkte ansvar, og gjør at den som har skoen på blir lyttet til.

Høyres programkomité forslår også å redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve vedtak gjort av kommunen, og redusere statlige myndigheters mulighet til komme med innsigelser i viktige saker for lokalsamfunnene. Innsigelsesinstituttet skal ha en kontrollfunksjon, ikke overprøve lokale skjønn. Høyre vil styrke eiendomsretten og gi grunneierne større innflytelse på forvaltningen, også i verneområder. Programkomiteen foreslår også å øke kommunenes selvstyre både i utnyttelsen av naturressurser som vind- vannkraft og mineralnæringer, og det kommunale selvstyre for tilrettelegging for motorferdsel i utmark og aktivitet i strandsonen. Alle disse forslagene styrker lokaldemokratiet og gjør det mer interessant å engasjere seg i politikk lokalt!

Kommunereformen er et annet virkemiddel for å styrke lokaldemokratiet. I dag blir beslutninger i for stor grad flyttet ut til interkommunale selskaper, og blant annet på samferdsel er det ofte slik at utviklingen i distriktskommunene er avhengig av vedtak fattet i andre kommunestyrer. Det gir ofte tungvinte og trege prosesser. For å styrke lokaldemokratiet er det nødvendig å fortsette kommunereformen, og lokalpolitikere i både små og store kommuner har et stort ansvar for å finne gode og framtidsrettede løsninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags