Hurums sorti fra styret i Sykehuset Innlandet

Av
DEL

LeserbrevDet overrasker stort at ansattrepresentant Jørgen Hurum nå velger å tre ut av styret i Sykehuset Innlandet. Nettopp Hurum har vært en tungvekter i arbeidet for Hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Men plutselig mister han motivasjonen og tverrsnur. Det er nå man er inne i en avgjørende fase så det hadde vært realt av Hurum å ha tålmodighet og holde ut noen måneder til. Nå er det en slags unntakstilstand i landet. Men det vil gå over. I disse dager er det best å avstå fra å endre strategi. Endret strategi kan skape uro og tvil i denne svært viktige saken for Innlandet.

Selv om noen nå endrer oppfatning, kan jeg forsikre om at vi i Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua holder stø kurs i strategien om samling i et hovedsykehus ved Mjøsbrua samt gode desentraliserte tiltak og styrking av de prehospitale tjenestene (som jo er målbildet). Det er ikke tid for å endre strategi nå! Ikke for noen! Det er tvert imot viktigere enn noen gang å ha dette målbildet som selve fastpunktet i arbeidet for ny sykehusstruktur i Innlandet: Nemlig Mjøssykehuset med samling av spesialitetene både i somatikk, psykiatri og rus. Vi har nå en enestående mulighet til å skape et kraft- og kompetansesenter som vil få betydning for utviklingen av hele Innlandet og som ikke minst vil gi pasientene et best mulig helse- og sykehustilbud i Innlandet.

Vis tålmodighet i disse kritiske og uvirkelige dagene og ikke tillat at vi skal rykke tilbake til start når det gjelder ny sykehusstruktur. Og at styremedlem endrer oppfatning nå på oppløpssiden, kan ikke endre beslutningen i HSØs foretaksmøte 8. mars 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags