Hva har du som politiker i Ringsaker egentlig å støtte deg på i skolestruktursaken?

This is us

This is us Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For en hurtig reise det har vært med forslag om det ene eller det andre, etter et forslag som kom fra rådmannen om nedleggelse av 4 skoler i Nordre. Egentlig startet det enda litt før med et forslag om nedleggelse av en skole, Fagernes, fordi leieavtalen på modulene nærmet seg slutten. Bare å leie noe «midlertidig» + alle barnehagene som er opprettet «midlertidig» i Nordre er jo en rar sak i seg selv. Men, la meg starte med de 4 røde kryssene som slo mot oss og politikerne i Ringsaker etter at de selv ba om en helhetlig vurdering av skolestrukturen i Nordre «med sikte på færre skoler», som også er en underlig «bestilling» uten at noe er utredet i utgangspunktet.

Det startet så opp med en videre saksgang hvor vi 1. april fikk beskjed om at saken var utsatt, til 17. april hvor FAU blir innkalt til teamsmøter av administrasjonen med beskjed om at disse møtene måtte gjennomføres nå pga. at saken måtte komme i hendene på politikerne for å få en avgjørelse raskt. Møter ble gjennomført på teams, men reaksjoner oppsto da det hele virket som en hastesak. Så kom en utsettelse, en utsettelse som allikevel måtte gå raskt, fordi saken skulle behandles i oktober i kommunestyret. Utvalg for oppvekst skulle få komme på en befaring (må ikke sammenlignes med en høring) på de berørte skolene og få informasjon fra FAU, elevråd og ansatte på svært tilmålt tid. På grunn av Covid-19 fikk kun et lite antall være med å bidra for å si noe om «sin» skole. FAU hadde kort tid på å presentere skolene sine, så alle FAUene i Nordre snakket sammen og vi kastet oss rundt, mobiliserte og prøvde å lage opplegg for å si mest mulig på kortest mulig tid for å belyse hvor bra vi har det, skole-hjem samarbeid, resultater, miljø, skolebygg, struktur ble bl.a. belyst. Men, vi ble beskyldt for «solskinnshistorier» og noen politikere mente at vi måtte da ha noe å klage på? Gravingen startet, og det var tydelig at noen av politikerne ønsket «andre» historier enn det vi kom med. Selvfølgelig finnes de også, som ved andre skoler, det er dessverre slik at noen kan ha negative opplevelser og ikke føle seg som en del av «solskinnshistorien». Livet går opp og ned og vi vet at ved noen skoler har noen valgt andre løsninger for sine barn, akkurat som ved store skoler, men det er ikke flertallet og det er heller ikke slik at de ikke hadde et valg. Valget forsvinner når man tar bort muligheten, liten eller stor.

Videre viser det seg under befaringen at de skolene utvalget besøkte var veldig bra skoler på alle områder, hvor flertallet var veldig fornøyd. Jeg jobber med mennesker, voksne, ungdom og barn som har utfordringer psykisk og/eller fysisk, det er få «solskinnshistorier», men klarer vi sammen å skape noen få av de så er de ekstremt høyt verdsatt. «Solskinnshistoriene» i Nordre, som var mange, flertallet, ble ikke verdsatt. Det undrer meg stort.

Det ble arrangert markeringer av befolkningen i Nordre, hver for seg og sammen. Vi sto sammen om dette, vi trenger «naboen» vår, alle bygdene, vi slo ring om skolen, vi aksjonerte og kom på TV2, fortalte høyt og tydelig med 600 kjøretøy, appeller fra foreldre, ungdom og berørte, men det virket ikke som viljen til å se eller lytte var til stede. Ingen vet enda hvorfor?

I møtet når utvalg for oppvekst skulle samles etter befaringene på skolene så falt til slutt alle forslagene, det ble ikke flertall for å opprettholde Åsen, ikke for å opprettholde Fossen og Mesnali, ikke for å opprettholde alle. Leder i Ap stemte først for å beholde Åsen, så for å ikke beholde Åsen, men Mesnali og Fossen, og sier på slutten av møtet at han egentlig ikke har bestemt seg. Oi! Nå begynte folkene i Nordre virkelig å føle seg overkjørt. Ingen blir hørt, de velger den ene eller den andre skolen helt tilfeldig, og sier til slutt at de ikke har bestemt seg. Hvor var grunnlaget for en avgjørelse egentlig? Hva la de til grunn? Var det barnets beste? Var det resultater? Var det økonomi? Var det det den eller den andre så? Eller var noe bestemt på forhånd? Hva med geografien som var nevnt? Her kom plutselig Ap med nytt forslag om å bevare skolen som ligger nærmest Moelv, Fossen. Så, videre, hva med elevantall som var nevnt? Den andre skolen de foreslo, Mesnali, den med minst elevantall? Hva var egentlig argumentene? Det ble ingen svar.

Imens vi venter på formannskapsmøtet som skulle si sitt, da sier plutselig Ap at det er medlemsmøtet som bestemmer, det er her det hele skal avgjøres Hva skjedde nå? Her var det plutselig ikke de folkevalgte som skulle bestemme, det var tilfeldige medlemmer i Ap? Under medlemsmøtet kommer mange ulike forslag opp, alt fra at alle skoler opprettholdes, til å opprettholde to, en, alt ettersom..? Det var 49 oppmøtte medlemmer. Resultatet ble at det ene etter det andre forslaget falt, da sto man igjen med å velge om man ville ha en eller to skoler i Nordre. Videre når flertallet endte på en skole, ble det delt ut lapper så alle kunne skrive skolen de ønsket skulle bestå. Mesnali fikk 26 stemmer, da var det avgjort. Gratulerer til de 26, eller? Nei, jeg tror ikke det, for ønsket alle de 26 egentlig bare den skolen? Stemte de egentlig for alle, to, eller flere? Igjen spør vi, hva har dere egentlig som politikere av grunnlag for å velge det ene eller det andre? Alt virker tilfeldig, i alle fall som «utenforstående» berørte. Vi er mange som føler på ubehag, til og med folk innad i partiet forteller dette, noe jeg forstår godt da det det hele virker som tilfeldig valgt løsning for så mange mennesker, også små mennesker. Prosessen blir bare mer og mer vanskelig å forstå. I tillegg binder partiet sine medlemmer i kommunestyret, og sier de gjør dette fordi det er en økonomisak? Barna våre, en økonomisak? Det blir ikke tristere en dette.

Formannskapet sier så sitt etter at medlemsmøtet hadde talt. Det ender med opprettholdelse av en skole, Mesnali, som de i medlemsmøte til Ap hadde bestemt, ikke de 49, men til slutt 26 som skrev Mesnali på en lapp, og kanskje var også flere av deres ønske å opprettholde alle, to eller tre, hva vet vi? Og, hva var grunnen til politikerne for sitt valg?

Det går nok bra sier noen av politikerne, for Brøttum og Moelv er bra skoler, de ivaretar barna deres på en god måte og de er gode skoler i dag. Ja, vi har ikke betvilt andre skoler, men igjen sitter vi og lurer på hva var argumentene? Hvor fikk vi ikke fram budskapet om livene våre, om hvor bra vi har det, hvorfor vi har valgt dette livet og mulighetene våre? Hvor bra skoler vi har, hvor trygge barn vi har, hvor gode resultater vi har, hvor godt skole-hjem samarbeid det er, hvor fantastiske lærer vi har. Hva er konsekvensene av alt? Hva skjer om man fjerner alt dette?

Bortsett fra i de forslagene fra opposisjonen hvor det foreslås at alle skolene opprettholdes, så er ikke Lismarka forslått en gang av dem som skal bevares i posisjonen, til tross for at det er den bygda som kan vise til befolkningsvekst, en av skolene i Ringsaker med best resultater både faglig og miljømessig, de er en foregangsskole utover kommunen og har fått pris av departementet for sin måte å jobbe på pedagogisk, elevantall stabilt i flere å bakover og framover, bygning ferdig påkostet med flere millioner, ferdigstilt 2020. Hva legges egentlig til grunn da?

Det mangler så mye i denne saken, forunderlig mye. Det viktigste barnets beste, så kommer høring av alle berørte etter en konsekvensutredning, men vanskelig med høring av den, da hele konsekvensutredningen mangler. Fylkeskommunen er ikke hørt i forbindelse med endring i skyss, hver skole er ikke vurdert for seg. Hva har egentlig dere politikere i Ringsaker å forholde dere til? Slik saken er i dag, ser det ut til at det mangler mye og det virker helt tilfeldig hvor man landet. Det er etterspurt argumenter, men argumentene som kommer fra enkelte virker selvmotsigende, uten kjennskap, kunnskap eller fakta og virker mer som en tilfeldig avgjørelse. Basert på hva?

Om det blir en nedleggelse så vil hver enkelt familie blir sittende med større kostnader som vil være avgjørende for å bli eller ikke bli. Skal innbyggerne i Nordre selv sitte igjen med denne økonomiske konsekvensen det vil få? Og, skal barna få lenger skoledager og ikke kunne gå til skolen sin? Skal foreldrene settes i en knipe fordi de ikke rekker hverdagen? Skal menneskene i Nordre tape alt dette fordi pengene er brukt opp av rådmann med politikere som har gitt han full tillit når det gjelder pengebruk i andre delen av kommunen?

Vi har Nordreparken, grønne områder, parkeringsmuligheter, arbeidsplasser (Lillehammer og Sjusjøen + masse selvstendige i egne bygder), rehabiliteringsområder og ren terapi rett utenfor døra, vi kan fortsette å være levende bygder/distrikt i Nordre uten at det koster noen ting, men være en inntektskilde i en slunken kommunekasse, men dere velger å legge det ned? For skolene betyr noe i dette! De sørger for familier med barn, de sørger for liv og aktivitet, de sørger for en helhet, et fellesskap, en samhørighet og er hjertet til alt dette.

Jeg sitter ikke igjen med noe annet enn prinsipp, noen har bestemt seg for at noe skal legges ned, argumenter eller ikke. Er det politikk?

Vi tåler endring, men da må vi forstå. I denne saken har dere herjet rundt med oss, barna våre, lærerne våre, naboene våre, uten å komme med noe annet enn utydelighet, det føles ikke greit.

Jeg spør igjen, hva har dere som politikere i Ringsaker egentlig å støtte dere på i skolestruktursaken, hva er egentlig grunnen til nedleggelse av skoler som viser seg å være så bra og så viktige for så mange?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags