Hvor vil Regjeringen og Frp?

Av
DEL

LeserbrevRegjeringspartiene og Frp må gi full økonomisk kompensasjon for tap påført på grunn av koronapandemien til kommuner og fylker. Ringsaker kommune mangler 100 millioner og koronakrisen er en del av dette.
Regjeringen og Frp kan ikke love full kompensasjon for de utgifter koronapandemien har påført kommunen. Det kan bety velferdskutt, sier KS.
Flere kommuner sliter med skattesvikt og merutgifter grunnet koronakrisa. KS har beregnet at kommuner og fylker samlet kan tape opp mot 27 milliarder kroner.
Regjeringspartiene og Frp har lagt fram sin enighet om kommuneproposisjonen. Den legger føringer for de økonomiske rammene til kommunene neste år.


For kommunene er bakteppet trange økonomiske kår som en følge av koronakrisa. Pandemien har gitt store ekstrautgifter på den ene sida og en voldsom svikt i skatteinntekter på den andre sida.
Mens Høyres kommunalpolitiske talsperson Ove Trellevik uttalte at det var en gledens dag for norske kommuner, sa leder av kommunalkomiteen Karin Andersen (SV) at hun var rystet.
Kommunesammenslutningen KS hadde på forhånd krevd at Stortinget måtte gi kommunene tydelige garantier om at de vil få full kompensasjon for alle koronarelaterte utgifter.
Høyre, Venstre, KrF og Frp slår fast at kommunene vil kompenseres, men kan ikke garantere full kompensasjon.
Hvilke konkrete utgifter og hvor mye som skal kompenseres, skal blant annet vurderes av et utvalg regjeringen har satt ned, sier Trellevik. Utvalget skal jobbe fram til våren 2021.


Styreleder Bjørn Arild Gram i KS sier han er skuffet over de borgerlige partienes manglende garanti.
– Dette medfører at det fortsatt er en usikkerhet for kommuneøkonomien i 2020. Vi vet at det er kommuner som nå sitter og gjør innstramminger og tar ned aktiviteten. Det skyldes både en generell stram økonomi, og nå får man korona på toppen, sier Gram.
Han kommer med en sterk advarsel mot konsekvensene av manglende garantier.
– Det kan resultere i behov for velferdskutt i de lokale budsjettene allerede i år, sier Gram.
– Her har regjering og storting sittet og delt ut milliarder til oljeselskaper uten garanti for en eneste arbeidsplass.


Når det gjelder kommunene, velferden og eldreomsorgen og alle heltene som har berget oss gjennom koronakrisa, skal de kanskje til og med få sparken, og i hvert fall ikke lønnsøkningen til neste år.
Regjeringa vil slanke staten. De fleste som jobber i det offentlige jobber innafor skole og helsesektoren og der trenger vi flere hender, ikke rasjonalisering og ikke privatisering av slike tjenester.
Fjerning av fylkeskommunene og større kommuner er Regjeringa og Frp sin modell og vil bety ei dramatisk sentralisering av landet, ødelegge det mangfoldige Norge og være et dødsstøt for lokaldemokratiet.
Regjeringa og Frp burde heller gå foran med moderasjon i lederlønningene og kjempe aktivt mot skatteparadiser som tapper velferden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags