Ikke spekuler rundt kompetansen til lærerne våre

Av
DEL

LeserbrevUtdanningsforbundet Ringsaker vil først og fremst understreke at vi støtter Tormod Johansen når han etterspør takhøyde og en flersidig debatt rundt skoletrukturen i kommunen. Og det er liten tvil om at Johansens synspunkter har engasjert befolkningen. Saken ligger ute på Ringsaker Blads Facebookside, og har i skrivende stund 58 reaksjoner og 93 kommentarer. Både artikkelen og kommentarfeltet tar opp noen viktige problemstillinger, men vi opplever spesielt ett av argumentene som spekulativt.

Når Johansen hevder at gode lærere ikke ønsker å jobbe på små bygdeskoler, sier han samtidig at de som per dags dato er ansatt ved disse skolene er «B-laget», de som ikke fikk jobb andre steder. Vi har eksempler på lektorer som jobber på småtrinnet i nordre Ringsaker, og mener denne påstanden faller på sin egen urimelighet. Det er ingen forskning som sier at små skoler er dårligere enn store skoler, ei heller at lærerne som jobber på små enheter har dårligere forutsetning for å gjøre en god jobb enn de som jobber på store enheter. Det er urettferdig og urimelig å kaste disse lærerne foran bussen. Apropos buss! Diskuter avstander og skoleveg, buss eller sykkel, men ikke spekuler rundt kompetansen til lærerne våre.

I sakspapirene står det at de små skolene kan ha utfordringer med å tilknytte seg lærere med relevant kompetanse i noen fag, spesielt de estetiske. Dette handler om at lærere på små skoler ofte må forholde seg til flere fag enn lærere på store skoler, og at det er basisfagene som prioriteres. Hvis en liten skole mangler musikk- eller kunst og håndverk-lærer, er det ikke fordi lærere ikke ønsker å jobbe der. Hvis dette feiltolkes blir det problematisk. Diskuter størrelse på klasse, skole og kollegium, men ikke spekuler rundt kompetansen til lærerne våre.

Alle har erfaring med skole. Ofte bygger man oppfatningen sin ene og alene på erfaringer fra skolegangen. Dette er høyst subjektive og ofte utdaterte kilder. Johansen bruker sine 30 år gamle skoleminner til å hevde noe om kvaliteten ved sin egen barneskole. «Enkelte utfordringer» vil det være ved alle skoler, både de «gode» og de «dårlige», og den da 10 år gamle Tormod hadde null innsikt i hvordan disse utfordringene ble håndtert av personalet. Diskuter gjerne utfordringene vi har i skolen, både på store og små enheter, men ikke spekuler rundt kompetansen til lærerne våre.

Johansen trekker som nevnt inn flere relevante punkter i skolestrukturdebatten, men vi i Utdanningsforbundet verken kan eller vil gå dypere inn i diskusjonen. Vi organiserer over tusen pedagoger, og meningene spriker like mye blant disse som i den øvrige befolkningen. Avslutningsvis vil vi takke Tormod Johansen og alle andre som står på og engasjerer seg i denne saken. Vi har også en liten oppfordring til alle som ønsker å ta del i det offentlige ordskiftet:

La skolestruktursaken handle om det den handler om, og det er IKKE lærernes kompetanse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags