Innspill til reguleringsplaner for nytt sykehjem i Moelv

Av
DEL

Leserbrev
Det er personer ukjent i dette området som skal reguleres som bestemmer, derfor viktig at vi modølinger som er kjent gir innspill. Vi som er kjent kan jo ikke skjønne at det er plass til nytt sykehjem med parkeringsplasser her, men jeg får lage innspill som om plassen i Parkvegen er bestemt. Håpet er jo at de finner en annen plass slik at Parkvegen ikke blir stengt av.


Arkitektene er opptatt av at det skal være gode spaserveger fra Moelv sentrum og opp til det de kaller «helseknutepunktet» Moelv Bo-, det nye sykehjemmet, friområde i det de kaller Byparken og Folkets Hus. Det er jo vel og bra, men det de ikke vet er at folk flest som skal besøke disse stedene bor ikke i sentrum, men i villastrøk rundt sentrum. De er avhengig av å få parkert bilen. Å miste bilvegen fra sentrum og i stedet få en stor omkjøringsveg som må bli veg 213, Jensstuvegen, og så Parkvegen forbi Johansenfabrikken, for å komme til Moelv Bo- og Folkets Hus, er vel ikke så velkomment. Disse vegene må oppgraderes for større trafikk, og Johansenfabrikken må kanskje rive bygget de bruker som materiallager, har jeg hørt. Dette må bli unødvendig kostbart skulle en tro. Å miste en parkeringsplass nær Folkets Hus og Moelv Bo må bli et savn.


For å ta Parken eller Byparken som den blir kalt og parkeringsplassen der først. Utvalget for reguleringen vil ha oppgradering av Parken, men ikke ta av den til bebyggelse. I planene står det: «Parkeringsplassen på toppen av Parken bør frigjøres til friområde. Den kan eventuelt bli erstattet et annet sted. Å ta i bruk grøntareal langs Jensstuvegen til parkering kan være et alternativ». Det vil jeg si er ubrukbart, det er altfor langt borte fra Folkets Hus, Moelv Bo- og barnehagen som kan ha bruk for denne plassen. Denne parkeringsplassen ble egentlig laget for folk med arbeidsplasser i sentrum, for å få avlastet parkeringsplasser der. Det viste seg at folk ville ikke gå så langt, men plassen har vært god å finne ved tilstelninger, både i sentrum, for Folkets Hus og andre. Nå kan den brukes for barnehageansatte som mister bilparkeringen sin når nytt bygg kommer, må en tro. Den kan jo gjøres hyggeligere med bord og benker som det skulle være god plass til. Følgelig bør ikke Parkvegen stenges for gjennomgangstrafikk, men få fortau for spaserende, syklende, rullestolbrukere og andre eldre på hjul. Parkvegen kan være litt farlig for spaserende og andre så lenge det ikke er fortau her. En holder seg på venstre side, og så kommer en bratt sving hvor en ikke har oversikt og kan få biler rett imot. Det må vel være bedre økonomi i å ta av Byparken til å lage et fortau langs Parkvegen, enn å oppgradere hele Jensstuvegen for større trafikk om Parkvegen som gjennomgangsveg blir stengt av skulle en tro.


Hvor skal så det nye bygget plasseres? Plassen nær Moelv Bo- må være til omsorgsboliger og et senere byggetrinn skjønner vi av det som er skrevet. Ved Folkets Hus er det planer om terrasse utenfor inngangsdøren, med bord og benker. De vil nødig ha dette store nye bygget rett overfor inngangsdøren sin, der går jo Parkvegen. Kan dette nye bygget stå i skråningen mot parkeringsplassen her i sentrum av Moelv? Inngangen på sykehjemmet skulle da bli mot denne parkeringsplassen. Da blir det jo god plass foran døren for besøkende, drosjer og sykebiler. De faste plassene som er her fra før må det vel finnes en annen plass til. Jeg har forstått det som om dette området kan tas i bruk om nødvendig i ny reguleringsplan. Det er ellers vanskelig å skjønne hvordan det kan bli plass til parkeringsplasser for det nye sykehjemmet, selv om noen blir i kjelleren på det nye bygget. Der skal det vel også være plass til vaskeri for flere institusjoner i kommunen. Hjemmesykepleien trenger vel også parkeringsplasser?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags