Et godt liv i Ringsaker!

Eldreomsorg: Med god kommuneøkonomi kan vi satse både på kort og lang sikt på å videreutvikle eksempelvis eldreomsorgen, skriver Anita Ihle Steen.Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX

Eldreomsorg: Med god kommuneøkonomi kan vi satse både på kort og lang sikt på å videreutvikle eksempelvis eldreomsorgen, skriver Anita Ihle Steen.Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ringsaker kommune må gå inn i framtida med øynene åpne. Velferdsmodellen i Norge er under press og kommer til å være under press i årene framover. Det vi vet, er at vi må tenke nytt og videreutvikle organisasjonsmodeller og kulturer. Samtidig gir teknologien nye muligheter. I Ringsaker har vi, som i mange andre kommuner i landet, store ambisjoner.

DEL

KommentarAmbisjonene og ønskene innenfor alle områder er ofte vesentlig høyere enn det de økonomiske rammene tillater. Men ved å lytte til brukere av tjenestene, pårørende og gode innspill fra andre, så har vi gode forutsetninger for å lykkes med å prioritere og videreutvikle kvaliteten i tjenestene våre.

Vi tar helhetlig ansvar i Ringsaker slik at vi videreutvikler velferdstjenestene våre, samtidig som vi bidrar til samfunnsutvikling. Det vil naturlig nok være slik at de forskjellige politiske partiene har forskjellige hjertesaker som de ønsker å kaste lys på og prioriteringer som flertallet gjør som mindretallet mener er feil. Som ordfører i Ringsaker så prøver jeg å involvere og informere og jeg opplever at vi i det store og hele har hatt et godt tverrpolitisk samarbeid. Dette mener jeg bestemt innbyggerne i kommunen har hatt glede av. Det er viktig med tilbakemeldinger både på det vi kan gjøre bedre og særlig liker jeg fokus på forbedringspunkter kombinert med gode løsningsforslag.

Kommunen må kontinuerlig jobbe med helheten og ha en målrettet satsing. Et par eksempel om sammenhenger. Skal vi få gode ansatte i pleie og omsorg så må våre unger ha gode barnehager og skoletilbud. På den måten sikrer vi at folk vil bo her og at de vil søke jobb i Ringsaker. Gode barnehager og skoler sikrer også framtidens helsearbeidere, altså gode barnehager og skoler er da også bra for de eldre. Med et velfungerende næringsliv som trives i Ringsaker, skapes arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Dette igjen er positivt for kommuneøkonomien. Og med god kommuneøkonomi kan vi satse både på kort og lang sikt på å videreutvikle eksempelvis eldreomsorgen.

Jeg ser at Pensjonistpartiet sier at det er stusslig å bli gammel i Ringsaker. At enkelte opplever at hverdagen er vanskelig, det tror jeg vi alle har en forståelse for. Men at det slås fast at det generelt er stusslig, det mener jeg er feil. Jeg deltar på store og små arrangementer i kommunen og møter unge og eldre. De aller fleste eldre i Ringsaker er aktive, de er engasjerte og de lever gode liv. Og disse eldre er som alle andre aldersgrupper, selvstendige mennesker som selv har kontroll over sin hverdag. Så er det mennesker som trenger kommunenes hjelp. Det får de på forskjellige måter i forskjellige tilbud, basert på den enkeltes behov. Og vi har gode tjenester. De som mottar dem er fornøyd, det ser vi ut fra brukerundersøkelser. Vi bruker mer penger på tjenestene enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA tall). Spørsmålet er om vi bruker pengene riktig. Pleie og omsorgstjenesten drives under paraplyen Motivasjon og mestring, og bedre tjenester er hele tiden målet.

Det har alltid vært gode frivillige krefter som har bidratt i Ringsaker. Men vi ser nå at det jobbes bedre enn noen gang med inkludering av frivillige krefter inn i våre PLO tilbud. Et godt eksempel på dette er de flotte venneforeningene på våre sykehjem og et annet er alt det som kommunen har gjort sammen med VilMer inn i våre institusjoner. Store og små aktiviteter, gylne øyeblikk i hverdagen. Dette er et unikt offentlig-privat-frivillig samarbeid som fortsatt bare er i startfasen, og som jeg er sikker på vil bli lagt godt merke til i hele kommunen om ikke lenge. Ringsaker kommune er også med på en større satsing nå med en rekke aktører for å etablere en innovasjonsklynge innen helse og folkehelse. Dette arbeidet og resultatene her ser jeg fram til å jobbe videre med politisk. Jeg er stolt av den jobben som alle ansatte og alle frivillige gjør for dem som trenger våre pleie og omsorgstjenester. Jobben vil aldri være fullført og jeg gleder meg til å være med å utvikle tjenestene i Ringsaker kommune videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags