Etterretning - et viktig verktøy for et kunnskapsbasert politi

Av
DEL

KommentarPolitiet må utvikle seg for å kunne bekjempe dagens og morgendagens kriminalitet. Etterretning handler om å vite mer om kriminaliteten rundt oss slik at vi kan utnytte ressursene best mulig.

Etterretning er en av politiets seks prioriterte funksjoner i den pågående politireformen. Etterretning er et fag på lik linje med for eksempel etterforskning. Etterretning skal gi grunnlag for å forebygge kriminelle handlinger samt å gi ledere grunnlag for beslutninger og prioriteringer i både daglig drift og i vanskelige og komplekse saker. Dette for å løse politiets samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Enkelt forklart, så er etterretning innhenting av informasjon som vurderes og analyseres og settes i et system slik at politiet kan fatte beslutninger basert på bedre informasjonsgrunnlag.

Informasjonen som hentes inn kan komme gjennom våre ordinære oppgaver som etterforskning og orden/forebygging, men også fra helt åpne kilder, akademiske miljøer, samarbeidspartnere og fra skjulte innhentingsmetoder. Et viktig grunnprinsipp er at etterretning skal ha informasjonsgrunnlag fra flere forskjellige typer av kilder. Informasjonsinnhenting ut i fra våre etterretningsbehov involverer alle politiets virksomhetsområder og nivåer, fra politipatruljen ute til dedikerte etterretningsfunksjoner som utarbeider analyser og anbefalinger.

Etterretning skiller seg fra etterforskning på den måten at etterretning er fremtidsrettet. Den kan gi et situasjonsbilde av kriminaliteten i nåtid, men først og fremst vurderer den fremtidig utvikling av kriminalitetstrusler og bekymringer på både aktører og trender. Vi vurderer hva som eventuelt kan inntreffe og sannsynligheten for det. Et eksempel på dette kan være ved større demonstrasjoner eller markeringer i det offentlige rom. Politiet kan dermed i forkant planlegge ut i fra de tenkte scenarier og iverksette tiltak for å forebygge uønskede hendelser samt å sikre både ytringsfrihet og sikkerhet for publikum. Siden etterretning ved informasjonsinnhenting bygger opp kunnskapsgrunnlaget, vil politiet med god etterretning, kunne være i forkant av kriminalitet eller uønskede og ekstraordinære hendelser. Politiet kan dermed prioritere å forebygge potensiell kriminalitet.

Etterretning vil med andre ord være et viktig verktøy for et kunnskapsbasert politi som vil være i stand til å iverksette tiltak i forkant for å avverge eller forebygge fremtidige kriminalitetstrusler. Politiet vil således ha et godt grunnlag og være bedre rustet for å arbeide med forebygging som hovedstrategi.

Sammen med andre viktige funksjoner i reformen, som for eksempel politipatruljen og operasjonssentralen vil etterretning bidra til en nødvendig utvikling av politiet i Innlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags