Basseng på Brøttum - en politisk nøtt!

Brev fra Frank Grund til Rådmannen

Brev fra Frank Grund til Rådmannen Foto:

Av
DEL

KommentarModølen og tidligere journalist Jan Rune Bakkelund jakter politisk sprengstoff og håper på furore og reaksjoner når han presenterer et brev fra lege Frank Grund på Facebookgruppa Nyhetsgruppa for Moelv og omegn. Brevet er stilet til rådmannen i Ringsaker kommune og er gjengitt fra kommunens sider. Brevet har videre ført til oppslag over to sider i Ringsaker Blad og brevet er gjengitt på s. 20 i lørdagens avis. Saken får stor oppmerksomhet og det er ingen grunn til å være overrasket over det!

Lege Frank Grund skaper en viss forbauselse både i nærmiljøet og blant leserne av Nyhetsgruppa og Ringsaker Blad når han truer med å avslutte leieavtalen for Ulveløypa på sin eiendom, for at Ringsaker kommune skal bygge et omstridt basseng på Brøttum. Det er i seg selv ganske oppsiktsvekkende.

Det nedlagte bassenget på Brøttum ligger visstnok såpass vanskelig til at det er problematisk å bygge nytt basseng akkurat der. Å bygge på gammel tomt var kravet som Pensjonistpartiet kom med i den politiske debatten som ble avholdt i Brumunddal fredag kveld. Det var krav fra flere partier om at bassenget SKAL bygges.

Litt tilbake til Frank Grund sine ønsker om basseng på Brøttum. Dersom det blir bygget basseng, så er hans tanker videre å legge aktiviteter som legekontor og helsestasjon til et nytt bygg på «Maxi-tomta». Dermed frigis plass til basseng. At et mindre populært bygg blir sanert til fordel for nytt helsesenter kan nok betraktes som veldig positivt for lokalsamfunnet og Brøttumsbygda. I tillegg unngår en med denne løsningen en interessekonflikt i forhold til arealene som er nødvendige for skolen. Ulempene vil bli at det blir to nye kommunale bygg på Brøttum med de økonomiske utfordringer det medfører.

Grund dreier debatten inn på folkehelseperspektivet, helsebringende tiltak og mental helse. Det er ingen tvil om at svømming og bare det å kunne oppholde seg i og leke i vann er helsebringende og folkehelse. Svømmeopplæring i skolen fremmer svømmedyktighet, noe som er viktig også for den mentale helsen. Men det er altså viktig å ta med seg at det i Ringsaker er nye og flotte publikumsbad både i Moelv og i Brumunddal. Disse har begge åpent enkelte kvelder og lørdager. Det har blitt hevdet at et eventuelt nytt basseng på Brøttum blir et rent undervisningsbasseng og ikke et folkebasseng/publikumsbad. Det kan derfor bli opp til lag og foreninger å få til aktivitet i bassenget på ettermiddag /kveld, om det blir realisert.

Når nytt basseng i Moelv ble planlagt kom blant andre undertegnede med forslag om å ta med dypkulp og høyde egnet for stuping. Dette i sammen med ei enkel sklie ville gjort bassenget mer komplett, omtrent som et mini badeland. Det ble den gang avfeid med at badeland finnes på Jorekstad, Ankerskogen og Raufoss. Det er dermed ingen grunn til å tro at Frank Grund sine ønsker om stupemulighet blir virkelighet på Brøttum heller.

Lokalsamfunnet på Brøttum er levende og skal selv ha et folkemøte 2. september omkring basseng og uteområdet på skolen. Der vil også våre lokalpolitikere møte, og det knyttes stor spenning til utfallet av møtet. Det er nok stor uenighet også innad i bygda om det er basseng eller større idrettshall som bør prioriteres. Spørsmålet må stilles. Er det et krav om basseng på Brøttum for å tilfredsstille formålsparagrafene i skolen for oppnådd svømmedyktighet? Eller kan våre barn i Nordre Ringsaker ta buss til bassenget i Moelv? En skoledag til bading med buss fram og tilbake gir en veldig oppstykket skoledag og gir flere utfordringer for blant annet lærere og timeplan.

Det er ingen hemmelighet at det er en vanskelig øvelse for våre politikere å ta en endelig avgjørelse i denne saken. Hensynet til Brøttumsbygda må veie tungt. Hensyn til eksisterende kommunestyrevedtak må tas. Men sist og ikke minst skal hensyn til en presset kommuneøkonomi tas.
Det er vedtatt bygging av nytt sykehjem i Moelv. Det beløper seg til mellom 300 og 400 millioner kroner. Ungdomsskolene i Moelv, Nes og Brumunddal trenger et løft og bassenget på Brøttum vil sannsynligvis beløpet seg til ett sted opp imot 100 millioner kroner. Sist men ikke minst, vil en endelig avgjørelse om basseng på Brøttum føre til presedens for Nes og Furnes?

Bassenget skal bygges, sier flere av politikerne, samtidig med at det er et ønske eller krav fra de samme politikerne om å redusere eller avvikle eiendomsskatten. Selv står undertegnede som listekandidat for Arbeiderpartiet. Det er fortsatt slik at Arbeiderpartiet står ved vedtak som er gjort. Som ansvarlig parti vil vi likevel høre fullt ut hva Brøtningene mener i saken, og dermed er folkemøtet på Brøttum svært interessant. Når alle interesser, økonomi og fakta er på bordet, er det tid for å konkludere.

Vi du ha honning eller melk til brødet, blir en viss bjørn spurt! Ja takk begge deler, sier Ole Brumm, men for ikke å virke grådig så er det ikke så farlig med brødet!
Jeg undrer på hva vi må velge bort i Ringsaker!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags