En skole på rett vei!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarRingsaker Ap står for en tydelig skolepolitikk i kommunen vår, og politikken gir gode resultater. Vi har politikere som engasjerer seg i skole, støtter opp om utviklingen og som forstår hvor viktig innsatsen i legger i skole er. I tillegg har vi en administrasjon som jobber målbevisst og forskningsbasert.

Skoleresultatene over tid viser oss hvor viktig jobben som legges ned er. Flere elever løftes gjennom gode læringsverktøy. Av alt dette arbeidet får vi en god skole i Ringsaker, som er med på å løfte barn og unge!

Når Oppvekstkomiteen er ute på skolene våre gir det inspirasjon, det er spennende og ikke minst nyttig å se alt det gode arbeidet som gjøres ute i det daglige.

Kommunene i Hedmark er med i prosjektet «Kultur for lærling». Prosjektet jobber med mange viktige vinklinger og det jobbes godt med prosjektet ute i skolene. En viktig del handler om forståelsen av betydningen av skolegang. Vi foreldre må være med å backe opp rundt skolegang og være positive til skolearbeid og skolegang.

Fra grunnskolen har elevene med seg grunnskolepoeng. Grunnskolepoengene Ringsaker elevene har med seg inn i videregående har økt. En god inngang i videregående er med på å øke gjennomføringen – som også har økt for Ringsaker elevene.

Fullført videregående og bestått fagprøve/svenneprøve er viktig for å få en god start på voksenlivet og gir flere muligheter videre.

En annen ting som er viktig er en trygg og god skolegang, med voksne som ser deg!

Resultatene i Elevundersøkelsen viser oss at vi har noen utfordringer, dette skal vi ta på største alvor og jobbe tydelig med.

Alle skal ha det bra på skolen og det skal være voksne som setter inn tiltak raskt. Dette krever Opplæringslova §9a.

Det er mye godt arbeid som skjer i ringsakerskolen på dette området, det vet vi. Men fortsatt er det ting vi kan gjøre annerledes. Hva kan vi lære av hverandre? Ekstra fokus på et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at vi kan fortsette med de gode læreresultatene.

Mobbeombudet i Oppland sa det så riktig: «Barn og unge er avhengige av venner som sosiale nettverk, det er deres trygghet. Uten venner forsvinner tryggheten, da må de få hjelp av voksne.»

Det er etablert mobbeombud for barnehage og grunnskole i alle landets fylker, på videregående finnes det et elev- og lærlingombud. Mobbeombudet i Hedmark er en ressurs det er viktig å bruke og som kan være en god støttespiller for de involverte.

Hvordan oppfører vi voksne oss? Mot hverandre? På nettet? Det vi sier og det vi gjør oppfatter barn og gjør som oss. Vi har et stort ansvar i å oppføre oss på en skikkelig måte.

Gode resultater kommer ikke av seg selv, det krever jobbing om målrettet innsats! Vi vil noe for barn og unge i Ringsaker. Vi er klare til å stå på videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags