Er det helse og omsorg som er utfordringen i Ringsaker?

Av