Etter fem år i Ringsaker må jeg melde at jeg er imponert over hva denne kommunen får til

Rådmann i Herøy

Rådmann i Herøy Foto:

Av
DEL

KommentarJeg har bred erfaring fra politisk og administrativt arbeid gjennom 16 år i kommunestyret derav fire år som ordfører og seks år som varaordfører og seks år som næringssjef i Nordlands fjerde største kommune. Deretter rådmann i en annen kommune på Helgeland i åtte år. Som ordfører var jeg også leder av Norske Industrikommuners Sammenslutning.
Siden næringsutvikling og økt bosetting er grunnlaget for det meste kommunen for å skape det økonomiske fundamentet for utvikling på andre områder og ikke minst skape grunnlaget for et forsvarlig tjenestenivå vil jeg ha hovedfokus på dette.
En framtidsrettet og effektiv planlegging for tilrettelegging for ny næringsutvikling har skaffet mange arbeidsplasser med et regionalt fundament i kommunen. Viser her til Ikea, flere etableringer innen transport og logistikk, grossist og handelsvirksomhet, servicebedrifter o.s.v.
Tilrettelegging for økt trivsel og boligutvikling er avgjørende. Her er samspillet mellom kommunen og private aktører svært viktig. Private må ofte ta utfordringer med risiko for å få ting til å skje. Sentrumsutviklingen som kommunen har bidratt med både i Brumunddal og Moelv har skapt en god ramme for sterk boligutvikling og dermed økt bosetting og større inntekter for kommunen. Når kommunen og private løfter samtidig får begge en større effekt av investeringene. En slik sammenheng ser en også med investeringene rundt Mjøstårnet, Mjøsbadet og friluftsområdene rundt. Den fulle effekten kommer nok ikke før den nye E6-en er ferdig.
Jeg observerer debatten rundt disse investeringene der det påstås at dette går utover tjenestetilbudet. Til disse vil jeg si at kommuner som utelukkende har fokus på tjenester og utgiftssiden i budsjettet kommer til å oppleve en negativ utvikling over tid og store utfordringer. Det må imidlertid være en rimelig balanse mellom investeringer som skal sikre framtiden og satsing på et tilfredsstillende tjenestenivå. Denne balansen synes jeg Ringsaker klarer rimelig godt uten at jeg skal påstå at jeg har kunnskap om alle tjenestefunksjoner. Det jeg opplever selv og gjennom min familie er at Ringsaker har et tilfredsstillende tjenestenivå på de fleste områder. Jeg har opplevd omsorgstilbudet som tilfredsstillende mens andre opplever det som utilstrekkelig. Behovet for omsorgstilbud er uendelig og svært individuelt og nærmest uten grenser. Balansen må finnes gjennom faglige vurderinger og skjønn.
En dyktig politisk og administrativ ledelse og ikke minst samspillet mellom politisk og administrativ ledelse er avgjørende for å få til positiv utvikling. At Ringsaker klarer å bevare ro og samspill gir utrolig kraft for å vinne fram. For å nå fram mot regionale og nasjonale myndigheter kreves dyktige ledere som gjennom langsiktig arbeid har kommet i posisjon til disse myndighetsnivåene. At Moelv sannsynligvis får det nye sykehuset er resultat av et slikt arbeid. Dette vil føre til en meget sterk utvikling i Moelv og i hele Ringsaker. Det er liten grunn til å gjøre noen store omveltninger i Ringsaker. Det kan være et risikabelt eksperiment.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags