Nye Moelv Sykehjem - livet på sykehjemmet må i større grad blir en del av befolkningens hverdag

Av
DEL

LeserbrevDet er foreslått at det skal bygges nytt sykehjem i Moelv. Og hvis Arbeiderpartiet får bestemme, blir det slik. Dette er helt nødvendig med tanke på at dagens sjukehjem er i ferd med å bli utdatert og nedslitt og fordi framtidas behov inne eldreomsorg og helsevesen i den større sammenhengen vil være helt annerledes. Det kommer jeg tilbake til.

Å bygge et nytt sykehjem er et stort prosjekt i Ringsaker-sammenheng. Det blir det største økonomiske løftet vi noensinne har tatt. Det er derfor gledelig at media og befolkningen følger saken og er interessert. Flere leserbrev har fulgt opp saken med meninger og spørsmål. Dette er bra.

Dagens sykehjem har fungert i 50 år og det har gjennom disse årene skjedd en rivende utvikling innen eldreomsorg og sykepleie. Medisin har endret seg og måten vi ønsker å leve livene våre på som eldre og syke endrer seg. Det er viktig å se i bakspeilet nå når vi skal bygge for de neste 50 årene, men det er vel så viktig å se på en del utviklingstrekk innen befolkning, teknologi og samfunnsutvikling.

Vi får en eldrebølge i årene som kommer. De store barnekullene fra etterkrigstiden begynner i dag å bli godt voksne og pleiebehovene vil etter hvert øke. Samtidig ser vi også at dagens eldre er sprekere enn tidligere. Dagens 70-åring vil helsemessig kanskje være som framtidas 80-åring. Her har vi ennå ingen fasit og de lærde strides om eldrebølgens påvirkning på de offentlige tjenestene som helse- og omsorg.

Hvis vi spør dagens voksne befolkning om hvordan de ønsker å tilbringe sine liv i alderdommen er svarene ganske entydige. Vi ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig. Vi ønsker at våre eventuelle behov for pleie og omsorg skal bli gitt i hjemmet. Flere og flere av oss flytter til lettstelte, sentrumsnære leiligheter når en ikke lenger ønsker å bli boende i et stort hus med store behov for vedlikehold og stell. Dermed blir terskelen for å klare seg med minimal hjelp fra det offentlige enda lavere.

Den såkalte velferdsteknologien er på full fart inn i sykehjem og pleie og omsorg. For mange kan det høres kaldt og upersonlig ut. Teknologi kan aldri erstatte varme hjerter og hender. Men vi ser at det kommer verktøy som på naturlige og trygge måter kan hjelpe til å passe på oss i hjemmet. Trygghetsalarm var en tidlig versjon av velferdsteknologi. I framtida vil mange flere løsninger komme og bli naturlige deler av hverdagen.

Plassering av et nytt sykehjem er også essensielt med tanke på hvordan vi skal inkludere dette i samfunnet. Jeg tror det er helt nødvendig at institusjonspreget må reduseres og at livet på sykehjemmet i større grad blir en del av befolkningens hverdag. Ensomhet i alderdommen er en utfordring. Ensomheten blir ikke automatisk mindre om du bor på et sykehjem sammenlignet med om du bor hjemme. Løsningen på denne utfordringen må være at resten av samfunnet inkluderer de eldre som bor alene hjemme eller på institusjon. Når vi nå bygger nytt sykehjem må dette plasseres slik at det er tilgjengelig for allmennheten og i størst mulig grad uten bruk av transportmidler. Det betyr sentrumsnært og gjerne i tiknytning til omsorgsboliger og lettstelte eldreboliger

Frivilligheten blir viktigere og viktigere for å skape verdige liv for de som er i institusjon. Aktivisering og jobben med å skape meningsfulle liv kan ikke bare være det offentlig og de ansatte i pleie og omsorgs oppgave. Et godt eksempel på slike samarbeid er venneforeninger og prosjektet «Vil mer»

Punktene jeg har nevnt over må være med når vi nå planlegger det nye Moelv sykehjem. De må være med når vi vurderer hvordan vi bygger og hvor stort vi bygger. Vi må skape et sykehjem som er en naturlig del av folks hverdag .

I disse dager starter valgkampen opp for fullt. Vi politikere kommer til å kappes om å overby hverandre med gode saker. Jeg er helt sikker på at det kommer til å komme forslag om antall sykehjemsplasser for det nye sykehjemmet og at det bør økes slik eller sånn ut fra dagens antall. Ja, en dag må vi velge hvor stort vi bygger, men jeg synes det er ganske så uklokt å starte vurderingen i denne enden.

Vi skal nå bygge for framtida og målet må være at eldre skal mestre sine egne liv lengst mulig, og vi er avhengige av at det legges til rette for at frivilligheten kan delta enda mer i omsorgsdelen skal vi lykkes.

Jeg ønsker alle et godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags