Sniksentralisering betyr fraflytting

Grande: «SP er skuffet over kommunens passivitet rundt Grande og at Kirkens Bymisjon valgte å skrinlegge sine planer», skriver Anne-Lise Melbye.

Grande: «SP er skuffet over kommunens passivitet rundt Grande og at Kirkens Bymisjon valgte å skrinlegge sine planer», skriver Anne-Lise Melbye.

Av
DEL

KommentarI 2014 besluttet Helse Vest å si opp avtalen med Grande Rehabiliteringssenter. Et senter som hadde 57 ansatte og 5–600 pasienter i året, hjerteopererte, hofteopererte, poliopasienter og andre med behov for smertelindring. Eierne fikk 3 måneder på seg. De ansatte ble oppsagt, uten at kommunen grep inn. Et verdifullt kompetansemiljø forsvant.

Da Grande skulle selges i november 2016 fikk kommunen tilbud om stedet for vel 7 millioner. Kommunen var ikke interessert og gjorde derfor lite. Stedet ble solgt til Kirkens Bymisjon for nesten 10 millioner utenat de selv hadde planer for stedet.

Men en gruppe bestående av representanter for Kirkens Bymisjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse utarbeidet et pilotprosjekt, Grandesenteret, et nasjonalt senter for personer med demens, pårørende, nettverk og helsepersonell. De følte at Grande med sin vakre beliggenhet nettopp passet til formålet. De søkte om 5 mil. til en utredning. Søknaden ble nylig avvist av statsråd Sylvi Listhaug, FRP.

Kommunen grep ikke inn. Kirkens Bymisjon, staten og kommunen kunne ha spleiset. Det hadde gitt positive signaler til dem som i mer enn et år har vært villige til å sette inn alle ressurser for å realisere et prosjekt i Ringsaker,- viktig også for den galopperende utviklingen av demens og utviklingen også i Innlandet. Det ventes en fordobling i løpet av 10 år.

Et senter hadde betydd mange arbeidsplasser og et bredt fagmiljø, noe distriktene trenger. Vekst og utvikling er nødvendig i hele kommunen. SP er skuffet over kommunens passivitet og at Kirkens Bymisjon valgte å skrinlegge planene. De vil nå leie ut Grande.

For oss på Nes kan det se ut som om det skjer en stille sentralisering. Administrasjonen for Nes omsorgsdistrikt flyttes nå til Brumunddal, korttidsplassene flyttes fra Nes til Brumunddal. Det er i dag umulig å få svar fra kommunalsjefen om hvilke planer som foreligger for Sundheimen. Vi har kun fått vite at langtidsplassene skal forbli på Nes Bo og aktivitetssenter.

Ungdomsskolen forfaller, et helt bygg kan ikke brukes. Kulturskoletilbudet er ikke på Nes. Det bygges lite på Nes.

Ordfører Anita Steen sa til HA: Det er riktig å satse sentralt. Utviklingen skal skje langs E6, folk vil bo der det bor flere folk». Underforstått distriktene vil ikke være et satsingsområde i framtiden. 50 % av Ringsakers befolkning bor i distriktene.

Bønder og bygdefolk vil også ha et variert næringsliv og gode servicetilbud rundt seg for å bli. Sp vil at hele kommunen skal utvikles og leve. Det unner vi neste generasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags