Kremasjon i Ringsaker

Minnelund: Gravplassforvaltingen har i løpet av 2018 etablert navnet minnelund på gravplassene i Brumunddal, Furnes, Helgøya og Åsmarka. Ringsaker og Brøttum vil følge etter.

Minnelund: Gravplassforvaltingen har i løpet av 2018 etablert navnet minnelund på gravplassene i Brumunddal, Furnes, Helgøya og Åsmarka. Ringsaker og Brøttum vil følge etter. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarEtter Ringsaker Blads omtale av en interpellasjon til kommunestyret 25. mars, kan man få inntrykk av at tidsfristene for kremasjon og urnenedsettelse brytes regelmessig. Det medfører ikke riktighet.

Ringsaker Blad har den siste tiden satt fokus på kremasjon. Ringsaker kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet i Ringsaker og forvalter gravplassene, kremasjon og gravferd på vegne av det offentlige. (jf. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven))

Død, gravferd og kremasjon er et sensitivt tema hvor gravferdsmyndighet og andre involverte som gravferdsbyråer, prester, imamer eller andre ønsker å legge til rette for at prosessene rundt det seremonielle og praktiske skal oppleves respektfullt og skikkelig.

Når seremonien i kirka eller på annet sted er over og avdøde kjøres til krematoriet, skjer kremasjonen allerede samme dag eller dagen etter. Som gravferdsmyndighet er vi, sammen med gravferdsbyråene og andre involverte i tett dialog med etterlatte. I noen tilfeller er det behov for at man tar individuelle hensyn med tanke på for eksempel fastsettelse av tidspunkt for bisettelse. Vi avslår også søknader om utvidelse av frister der vi finner at det ikke er særlige grunner til at gravferd eller kremasjon skal skje seinere enn de fastsatte frister.

Gravferdsforvaltningen skal sørge for at urnen settes ned innen 6 måneder etter kremasjon. Det er ulike rutiner fra kommune til kommune i hvordan de etterlatte varsles om at urnen har ankommet fra krematoriet. I henhold til våre rutiner varsles etterlatte skriftlig når urnen har blitt levert til gravplassforvaltningen, dersom de selv allerede ikke har tatt kontakt. I brevet blir de bedt om å ta kontakt for å avtale tidspunkt for urnenedsettelse.

Dette gjøres for å involvere etterlatte og gi rom for fleksibilitet og individuelle hensyn. Inntil nylig har vi i Ringsaker ikke gjennomført urnenedsettelse vinterstid da dette ikke har vært et alminnelig ønske fra etterlatte. Fra og med vinteren 2019 har vi etter ønske fra én etterlatt lagt til rette for at urner kan settes ned hele året, dersom det er ønske om dette. Vår erfaring er imidlertid at de aller fleste synes at våren og sommeren gir en bedre ramme for urnenedsettelsen. Vi tar hensyn til de etterlattes ønsker så langt det er mulig.

Gravplassforvaltingen har lagt til rette for at det skal være ønskelig og rimelig å velge kremasjon i Ringsaker. (Vi har ingen ting med selve kremasjonsavgiften å gjøre) I 2018 var andelen kremasjon hele 46 %. Gravplassforvaltingen har i løpet av 2018 etablert navnet minnelund på gravplassene i Furnes, Helgøya og Åsmarka. Fra før finnes det navnet minnelund i Brumunddal. I 2019 planlegges navnet minnelund på gravplassen i Ringsaker og i Brøttum. Da vil alle sokn ha et utvidet og mer tilrettelagt tilbud for urnegraver. Dette styrker tilbudet til de som ønsker kremasjon ved at forholdene er lagt best mulig til rette.

I 2018 ble det gjennomført 162 urnenedsettelser i Ringsaker. Gravplassforvaltingen har ikke mottatt formelle klager fra pårørende for brudd på tidsfrister. Vi tar alle tilbakemeldinger fra publikum seriøst og er avhengige av at vi får vite dersom noe ikke oppleves greit.

Vi gjennomfører årlig kontaktmøter med gravferdsbyråene rundt Mjøsa hvor vi deler erfaring og drøfter praksis. Vi drøfter gjerne om det er behov for å legge til rette for en raskere prosess fra kremasjon til urnenedsettelse.

Når det gjelder andre spørsmål som har vært drøftet rundt kremasjon, ligger dette ikke direkte under gravplassforvaltningens ansvar. Våre kommentarer til dette blir derfor å anse som generelle betraktninger.

Det er opp til kommunen eventuelt å dekke avgift for dem som velger kremasjon. I Norges offentlige utredninger NOU 2014:2 «Lik og likskap» – Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav, konkluderer utvalget med at; «man ikke vet om eller i hvor stor grad kremasjonsavgiften bidrar til å holde kremasjonsprosenten i Norge lav.» I kommunene rundt Mjøsa varierer det hvor mye kommunene eventuelt dekker av kremasjonsavgiften.

Gjøvik har allerede et velfungerende tilbud. En generell kommentar fra gravplassforvaltingen er at man bør vurdere nøye om det er grunnlag for å bygge eget krematorium for kommunene på Hedemarken framfor å støtte planene på om å utvide kapasiteten ved krematoriet på Gjøvik.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags