Bedre enn fryktet - og da klarer vi oss uten isskulpturer og gallamottakelse

Av